Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Cintorín

 

     V obci Torysa sú zriadené dve pohrebiská, ktorých vlastníkom a prevádzkovateľom je obec Torysa:

Cintorín

 

„Starý cintorín obce Torysa“

 

Mapa starý cintorín

„Nový cintorín obce Torysa“

Mapa nový cintorín

 

Cintorínske poplatky:

A) Prepožičanie hrobového miesta

     a) prepožičanie hrobového miesta (hrob) na dobu 10 rokov

                                                           - jednohrob                                                20,00 EUR

                                                           - dvojhrob                                                  30,00 EUR

     b) prepožičanie miesta k postaveniu hrobky vopred na 10 rokov                   60,00 EUR

     c) obnova užívacieho práva na miesto, kde je už postavená hrobka              15,00 EUR

B) Poplatok za výkop hrobu

     a) výkop hrobu - dospelý (hĺbka 160 cm)                                                        50,00 EUR

     b) výkop dvojhrob                                                                                            60,00 EUR

     c) výkop trojhrob                                                                                             90,00 EUR

C) Poplatok za uloženie tela do hrobky pre občana

    bez trvalého pobytu v obci Torysa                                                         500,00 EUR/20 rokov

 

Dom nádeje

 

     Dom nádeje sa nachádza v priestoroch nového miestného cintorína obce Torysa. Do užívania bol daný od 01.01.2003. Je vybavený chladiacim zariadením a miestnosťou na uloženie nebohého. Dom nádeje prevádzkuje obec Torysa, ktorá prepožičia Dom nádeje na dohodnutú dobu tak, aby mohli byť všetky úkony spojené s pohrebným obradom vykonané dôstojne a s náležitou pietou.                 V súčasnosti má obec Torysa uzatvorenú Zmluvu o nájme nebytových priestorov so spoločnosťou Cherubín, s. r. o., za účelom sprostredkovania pohrebných služieb.

 

Dom nádeje

Poplatky:

Dom nádeje

     a) prepožičanie obradnej miestnosti na pohrebné obrady                            15,00 EUR

     b) za požičanie chladiarenského zariadenia za každý začatý deň                   5,00 EUR/deň

 

Mapa starý cintorín

Mapa nový cintorín