Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Cintorín

     V obci Torysa sú zriadené dve pohrebiská, ktorých vlastníkom a prevádzkovateľom je obec Torysa:

Cintorín

 

„Starý cintorín obce Torysa“

 

Mapa starý cintorín

„Nový cintorín obce Torysa“

Mapa nový cintorín

                                                   Hrobové miesta - nový cintorín

 

POPLATKY HROBOVÉ MIESTA:

A) Prepožičanie hrobového miesta

     a) prepožičanie hrobového miesta (hrob) na dobu 10 rokov

                    - jednohrob                         20,00 EUR

                   - dvojhrob                            30,00 EUR

     b) prepožičanie miesta k postaveniu hrobky vopred na 10 rokov                      60,00 EUR

     c) obnova užívacieho práva na miesto, kde je už postavená hrobka                   15,00 EUR

B) Poplatok za výkop hrobu

     a) výkop hrobu - dospelý (hĺbka 160 cm)                     50,00 EUR

     b) výkop dvojhrob                                                         60,00 EUR

     c) výkop trojhrob                                                           90,00 EUR

 

C) Poplatok za uloženie tela do hrobky pre občana

    bez trvalého pobytu v obci Torysa                          500,00 EUR/20 rokov

 

Dom nádeje

Dom nádeje sa nachádza v priestoroch nového miestného cintorína obce Torysa. Do užívania bol daný od 01.01.2003. Je vybavený chladiacim zariadením a miestnosťou na uloženie nebohého. Dom nádeje prevádzkuje obec Torysa, ktorá prepožičia Dom nádeje na dohodnutú dobu tak, aby mohli byť všetky úkony spojené s pohrebným obradom vykonané dôstojne a s náležitou pietou. V súčasnosti má obec Torysa uzatvorenú Zmluvu o nájme nebytových priestorov so spoločnosťou Cherubín, s. r. o., za účelom sprostredkovania pohrebných služieb.

V mesiaci september 2020 bola vykonaná oprava strechy a fasáda na budove Domu.

 

Dom nádeje

 

POPLATKY ZA SLUŽBY  - Dom nádeje

     a) prepožičanie obradnej miestnosti na pohrebné obrady                                 15,00 EUR

     b) za požičanie chladiarenského zariadenia za každý začatý deň                       5,00 EUR/deň

 

Mapa starý cintorín

Mapa nový cintorín