Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Denný stacionár INTERsen n.o.

 

          Zriadenie denných stacionárov pre zabezpečenie služby, spríjemnenia voľných chvíľ a pomoci pre našich starších občanov je v dnešnej dobe veľmi podporovanou a vyhľadávanou aktivitou.

Takouto myšlienkou do našej obce prišla aj štatutárna zástupkyňa neziskovej organizácie INTERsen n.o. pani Mgr. Iveta Dulinová a za spolupráce so starostom obce Ing. Jozefom Stedinom a Obecným Úradom v Toryse (poskytnutím priestorov, materiálno- technického vybavenia a iných služieb) sa dňa 1.januára 2016 otvoril denný stacionár.

         Denný stacionár pod zastrešením neziskovej organizácie INTERsen n.o. funguje v pracovných dňoch od 07:00 do 16:00 hod., v ktorom na klientov čaká množstvo zaujímavých tvorivých činnosti, stravovanie či priestor na odpočinok. V stacionári sú ponúkane klientom služby rôzneho druhu, ktoré sú nápomocné pri udržiavaní mentálnych a fyzických schopností, podpore psychickej pohody,  napomáha k zmysluplnému tráveniu voľného času a prospešnému začleneniu sa klientov do spoločnosti. V stacionári sa predchádza a znižuje možnosť vzniku sociálnej izolácie seniorov z dôvodu ich veku, vytvárajú sa podmienky a prirodzené prostredie pre bezproblémové pracovné a záujmové realizácie seniorov. Radi si zaspievajú, spoločne zaspomínajú na „staré časy“ , lúštia krížovky a hrajú rôzne spoločenské hry. Postupne sa zavádzajú nové a nové aktivity, ktoré už málokto pozná a ovláda ako napr. páranie peria, výroba husacích pierok („maščadla“), výroba kobercov, pletenie košíkov z papiera, tradičné pletenie košíkov a mnoho ďalších aktivít.

V dennom stacionári sa nezabúda ani na zveľaďovanie duchovného života seniorov, kde ich pravidelne navštevuje kňaz, otec Ján Sedlák a vysluhuje sviatosti ( pomazanie chorých, sviatosť zmierenia, sväté prijímanie. Aktívna formácia duchovného života starších ľudí prispeje k vyrovnanejšiemu znášaniu ťažkých chvíľ, ktoré s vekom neodmysliteľne prichádzajú.

Obec do budúcna plánuje rozšíriť kapacitu denného stacionára.

Členovia denného stacionára INTERsen n.odenny stacionar

denny stacionar

denny stacionar

denny stacionar

denny stacionar

denny stacionar

denný stacionárdenný stacionárdenný stacionár

 

Duchovným obohatením denného stacionára bola návšteva misionárov, pri ktorej seniori prijali sviatosť zmierenia a sviatosť pomazania chorých.

denny stacionar

denny stacionar

denny stacionar

denny stacionar

denny stacionar

denny stacionar

 

denny stacionar

denny stacionar

denny stacionar

denny stacionar

denny stacionar

denny stacionar

denny stacionar

denny stacionar

denny stacionar

denny stacionar