Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Denný stacionár INTERsen n.o.

 

          Zriadenie denných stacionárov pre zabezpečenie služby, spríjemnenia voľných chvíľ a pomoci pre našich starších občanov je v dnešnej dobe veľmi podporovanou a vyhľadávanou aktivitou.

Takouto myšlienkou do našej obce prišla aj štatutárna zástupkyňa neziskovej organizácie INTERsen n.o. pani Mgr. Iveta Dulinová a za spolupráce so starostom obce Ing. Jozefom Stedinom a Obecným Úradom v Toryse (poskytnutím priestorov, materiálno- technického vybavenia a iných služieb) sa dňa 1.januára 2016 otvoril denný stacionár.

         Denný stacionár pod zastrešením neziskovej organizácie INTERsen n.o. funguje v pracovných dňoch od 07:00 do 16:00 hod., v ktorom na klientov čaká množstvo zaujímavých tvorivých činnosti, stravovanie či priestor na odpočinok. V stacionári sú ponúkane klientom služby rôzneho druhu, ktoré sú nápomocné pri udržiavaní mentálnych a fyzických schopností, podpore psychickej pohody,  napomáha k zmysluplnému tráveniu voľného času a prospešnému začleneniu sa klientov do spoločnosti. V stacionári sa predchádza a znižuje možnosť vzniku sociálnej izolácie seniorov z dôvodu ich veku, vytvárajú sa podmienky a prirodzené prostredie pre bezproblémové pracovné a záujmové realizácie seniorov. Radi si zaspievajú, spoločne zaspomínajú na „staré časy“ , lúštia krížovky a hrajú rôzne spoločenské hry. Postupne sa zavádzajú nové a nové aktivity, ktoré už málokto pozná a ovláda ako napr. páranie peria, výroba husacích pierok („maščadla“), výroba kobercov, pletenie košíkov z papiera, tradičné pletenie košíkov a mnoho ďalších aktivít.

V dennom stacionári sa nezabúda ani na zveľaďovanie duchovného života seniorov, kde ich pravidelne navštevuje kňaz, otec Ján Sedlák a vysluhuje sviatosti ( pomazanie chorých, sviatosť zmierenia, sväté prijímanie. Aktívna formácia duchovného života starších ľudí prispeje k vyrovnanejšiemu znášaniu ťažkých chvíľ, ktoré s vekom neodmysliteľne prichádzajú.

Obec do budúcna plánuje rozšíriť kapacitu denného stacionára.

 

denný stacionárdenný stacionárdenný stacionárdenný stacioárstacionárdenný stacionárdenný stacionárdenný stacionár