Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

História

fotofoto

Obec Torysa je všeobecne považovaná za najstaršiu na hornom toku rieky Torysy. Jestvovala už pred 13. storočím ako slovanská osada, sídlištné centrum občiny a jej počiatky siahajú do dávnych slovanských čias. Prvý hodnoverný, najstarší záznam o obci Torysa je v listine z roku 1265, v ktorej sa uvádza, že spišský prepošt Mitimír z Bosny exkomunikoval toryského farára, lebo odoprel platiť cirkevnú daň tzv. "catedraticum" Spišskej Kapitule, kde farnosť Torysa ako sídlo cirkevného dištriktu administratívne patrila.


Obec má meno od rieky Torysa. Presný význam názvu "Torysa" nepoznáme, pochádza z predslovanských čias.
Listina z r. 1265 hovorí aj o kostole Panny Márie v Toryse. Toto sídlisko bolo pravdepodobne najstarším a najvýznamnejším centrom kultúrneho, administratívneho i cirkevného života na hornej Toryse.
Strategicky dobrá poloha uprostred regiónu i križovatka ciest, ktoré sa tu stretli od Prešova, Spišskej Kapitule, Levoče i z údolia Popradu cez Šarišské Dravce, predurčili Torysu už v 13. storočí ako trhové mestečko. Súčasne sa stala centrom cirkevnej správy v tejto oblasti ako sídlo vicearchidiakonátu.


Pri katastrofálnej povodni v noci z 24. na 25. augusta 1813, bol starý kostol úplne zničený. Pri mohutnom nápore vôd zrútila sa veža a postupne celý kostol. Silný prúd vody vyniesol z krypty truhly s mŕtvolami zemepánov a farárov. Mŕtve telá grófa Jozefa Tomáša Szirmayho a jeho manželky Anny sa našli pri Ďačovskom mlyne a boli uložené do krypty kostola v Šarišských Michaľanoch, o čom hovorí latinský nápis na mramorovej tabuli v stene po pravej strane oltára. Podľa bývalej farskej kroniky s vodou ohrozeného kostola sa podarilo zachrániť cibórium (veľký kalich), pacifikál (kríž), kalich a monštranciu.

Na výzvu Košického biskupa dal gróf Tomáš Szirmay v roku 1884 postaviť kostol na "vyššnom konci" na pravej strane, kde vedie cesta do Šarišských Draviec, aby ho už voda viac nevzala. Pozostatky grófa Tomáša Szirmaya ležia v tomto kostole. Kostol je vybudovaný v klasicistickom slohu.

V roku 2015 si naša obec pripomenula 750. výročie prvej písomnej zmienky  o obci Torysa.  Pri tejto príložitosti bol v dňoch 12. - 14. júna 2015 pripravený pre všetkých občanov, rodákov a návštevníkov bohatý duchovný a kultúrny program.