Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Súčasnosť

fotoObec Torysa je všeobecne považovaná za najstaršiu na hornom toku rieky Torysy. Osídlenie siaha hlboko pred 13. storočie a jeho počiatky nachádzame v časoch Veľkej Moravy. Torysa prežila obdobia vzostupov i pádov a nevyhla sa celospoločenských vplyvom a pohybom.

V stredoveku nadobudla postupne Torysa charakter administratívneho a cirkevného centra horného Šariša. Vyvíjala sa ako trhové mestečko s jarmočným právom. V novoveku toto postavenie postupne stratila vplyvom niekoľkých faktorov, predovšetkým kvôli razantnejšiemu rastu iných sídel v blízkom i širšom okolí

fotofoto

Do dejín obce významne zasahovala rieka Torysa. Prudký tok rieky sa v minulosti častokrát pričinil o to, že aj menšia povodeň veľmi často spôsobovala ohrozenie tunajších obcí, Torysu nevynímajúc. Písomne zachytené sú veľké povodne z roku 1670, kedy boli v oblasti zaznamenané veľké materiálne škody a len v samotnej Toryse bolo zničených vyše 20 domov. Ďalšie ničivé povodne nasledovali v rokoch 1673, 1716, 1724, 1748, 1764, 1837, 1846 a 1867. Najnegatívnejšou udalosťou v dejinách obce bola povodeň v auguste roku 1813, ktorá okrem iného zničila aj kostol a kaštieľ s okolím. Táto ničivá povodeň sa pričinila o to, že obec nemá žiadne kultúrno-historické pamiatky z obdobia pred povodňou.

foPre možnú výstavbu vodnej priehrady bola v obci zastavená v priebehu 20. storočia výstavba, kedy sa v obci dobudovali inžinierske siete - kanalizácia, telefónne rozvody, plynové rozvody. Obec v súčasnosti má vybudované všetky podzemné siete. 

 

V súčasnosti má obec 1516 obyvateľov.

fotofoto