Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.12.2018

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 02/2017

2-81/2018

Neuvedené

Obec Torysa

INVESTA BM s.r.o.

12.12.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva

2-80/2018

Neuvedené

Obec Torysa

Bartolomej Urda, Mária Urdová

14.11.2018

Dodatok č. 1 k zmluve č. 50-000129110PO2017

2-78/2018

Neuvedené

Obec Torysa

VVS, a.s.

12.11.2018

Zmluva č. 231/2018/OO

2-79/2018

5 000,00 EUR Päťtisíc eur

Obec Torysa

Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Prešov

29.10.2018

Zmluva o predaji použitého zariadenia

2-74/2018

Neuvedené

Obec Torysa

Východoslovenská energetika a.s.

25.10.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 71/018

2-73-1/2018

Neuvedené

Obec Torysa

CBR s.r.o.

25.10.2018

Dohoda číslo 18/37/051/436

2-77/2018

Neuvedené

Obec Torysa

ÚPSVaR Prešov

25.10.2018

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka č. 928/192/2018/IÚ na časti stavby: "Torysa - časť Dzedzina - rozšírenie kanalizácie"

2-73/2018

Neuvedené

Obec Torysa

VVS, a.s.

25.10.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

2-72/2018

Neuvedené

Obec Torysa

VVS, a.s.

24.10.2018

Zmluva o dielo

2-71/2018

12 200,00 EUR Dvanásťtisícdvesto eur

Obec Torysa

CBR s.r.o.

10.10.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 11/2018

2-70-1/2018

Neuvedené

Obec Torysa

CBR s.r.o.

09.10.2018

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

2-70/2018

Neuvedené

Obec Torysa

Zuzana Angelovičová

04.10.2018

Dohoda číslo 18/37/051/372

2-76/2018

Neuvedené

Obec Torysa

ÚPSVaR Prešov

04.10.2018

Zmluva o pripojení

2-75/2018

Neuvedené

Obec Torysa

LiveNet-network SB s.r.o.

18.09.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021G701-221-10

2-69/2018

135 359,37 EUR Stotridsaťpäťtisíctristopäťdesiatdeväť eur 37/100

Obec Torysa

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

12.09.2018

Zmluva o dielo

2-69-1/2018

Neuvedené

Obec Torysa

CBR s.r.o.

05.09.2018

Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál

2-68/2018

Neuvedené

Obec Torysa

Prima banka Slovensko, a.s.

05.09.2018

Zmluva o úvere č. 74/007/18

2-67/2018

Neuvedené

Obec Torysa

Prima banka Slovensko, a.s.

28.08.2018

Zmluva o dielo

2-66/2018

Neuvedené

Obec Torysa

Hubert Križalkovič

27.08.2018

Nájomná zmluva

2-65/2018

Neuvedené

Obec Torysa

TRIOMIX - Jozef Želinský

23.08.2018

Zmluva o dielo

2-64/2018

Neuvedené

Obec Torysa

Martin Jašš

21.08.2018

Zmluva o dielo č. 2525/2018/A1K

2-63/2018

Neuvedené

Obec Torysa

VVS, a.s.

14.08.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 13.5.2013

2-62/2018

Neuvedené

Obec Torysa

Rimskokatolicka cirkev, farnosť Torysa

13.08.2018

Zmluva č. 412/2018/OK

2-61/2018

Neuvedené

Obec Torysa

Prešovský samosprávny kraj

13.08.2018

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000537-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR

2-60/2018

Neuvedené

Obec Torysa

Ministerstvo vnútra SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: