Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.12.2019

Príloha k Zmluve

2-50/2019

Neuvedené

Obec Torysa

ENVI-PAK, a.s.

31.12.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

2-49/2019

Neuvedené

Obec Torysa

MARIAMED s.r.o.

31.12.2019

Dohoda o skončení nájmu zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov

2-48/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Jozef Ištoňa

23.12.2019

Dohoda číslo: 19/37/054/352

2-47/2019

Neuvedené

Obec Torysa

ÚPSVaR Prešov

20.12.2019

Dodatok č. 5 k Zmluve o združení

2-46/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Obec Torysa

14.11.2019

Zmluva č. 290/2019/OO o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

2-45/2019

5 000,00 EUR Päťtisíc eur

Obec Torysa

Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Prešov

14.11.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041M982-421-19 zo dňa 10.04.2019

2-44/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

01.11.2019

Zmluva o poskytnutí služby

2-43/2019

Neuvedené

Obec Torysa

ZŠ s MŠ Torysa

01.11.2019

Zmluva o poskytnutí služby

2-42/2019

Neuvedené

Obec Torysa

ZŠ s MŠ Torysa

31.10.2019

Nájomná zmluva

2-38-2/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Pozemkové spoločenstvo MARKOVEC Torysa

31.10.2019

Nájomná zmluva

2-38-1/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Pozemkové spoločenstvo RYBNÍKY Torysa

29.10.2019

Dohoda č. 19/37/50J/NS/81

2-41/2019

Neuvedené

Obec Torysa

ÚPSVaR Prešov

07.10.2019

Zmluva o poskytnutí NFP

2-39/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Slovenská inovačná a energetická agentúra

04.10.2019

Zmluva o dielo

2-40-1/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Karol Pinčák

01.10.2019

Nájomná zmluva

2-39-1/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Pozemkové spoločenstvo MARKOVEC Torysa

01.10.2019

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

2-40/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Stavebniny Boysi

27.09.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva

2-38/2019

Neuvedené

Obec Torysa

František Višňovský a spol.

26.09.2019

Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu

2-37/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

24.09.2019

Zmluva o dielo č. 6/2019/EEA

2-36/2019

12 900,00 EUR Dvanásťtisícdeväťsto eur

Obec Torysa

EEA, n.o.

19.09.2019

Dohoda číslo 19/37/051/282

2-35/2019

Neuvedené

Obec Torysa

ÚPSVaR Prešov

09.09.2019

Zmluva o poskytovaní služby motorovým vozidlom

2-34/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Obec Oľšov

09.09.2019

Zmluva o dielo

2-33/2019

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

Obec Torysa

M.A.Company, s.r.o.

09.09.2019

Mandátna zmluva

2-32/2019

1 700,00 EUR Tisícsedemsto eur

Obec Torysa

HydroVolt Energy, s.r.o.

27.08.2019

Zmluva o dielo

2-30-1/2019

Neuvedené

Obec Torysa

ZŠ s MŠ Torysa

27.08.2019

Zmluva o nájme dopravného prostriedku

2-30/2019

Neuvedené

Obec Torysa

ZŠ s MŠ Torysa

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: