Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.08.2019

Dodatok k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu TSP v obciach I

2-29/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Implementačná agentúra Ministerstva práce,...

08.08.2019

Zmluva o dielo

2-31/2019

15 000,00 EUR Pätnásťtisíc eur

Obec Torysa

Váhoprojekt, s.r.o.

18.07.2019

Nájomná zmluva

2-28/2019

87,45 EUR

Obec Torysa

Zuzana Laciová

18.07.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva

2-27/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Albín Angelovič

15.07.2019

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve

2-26/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Združenie obcí Hornej Torysy

15.07.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

2-25/2019

Neuvedené

Obec Torysa

VVS, a.s.

28.06.2019

Dohoda č. 19/37/012/124

2-24/2019

Neuvedené

Obec Torysa

ÚPSVaR Prešov

28.06.2019

Dohoda číslo 19/37/52A/133

2-23/2019

Neuvedené

Obec Torysa

ÚPSVaR Prešov

20.06.2019

Zmluva č. 545/2019/OK

2-22/2019

1 500,00 EUR

Obec Torysa

Prešovský samopsrávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov

07.06.2019

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

2-21/2019

100,00 EUR

Obec Torysa

Brantner Nova, s.r.o.

30.05.2019

Dodatok k Zmluve o spolupráci

2-20/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Implementačná agentúra Ministerstva práce,...

20.05.2019

Nájomná zmluva

2-19/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Pozemkové spoločenstvo MARKOVEC Torysa

15.05.2019

Zmluva o dielo

2-18/2019

17 640,00 EUR Sedemnásťtisícšestoštyridsať eur

Obec Torysa

Stavoprojekt, s.r.o.,

10.05.2019

Zmluva o zbere, preprave a zhodnotení stavebného odpadu

2-17/2019

Neuvedené

Obec Torysa

CBR s.r.o.

07.05.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

2-16/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

06.05.2019

Zmluva č. 39 645

2-15/2019

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Obec Torysa

Dobrovoĺná požiarna ochrana SR

02.05.2019

Nájomná zmluva

2-14-2/2019

997,00 EUR

Obec Torysa

ZŠ s MŠ Torysa

30.04.2019

Nájomná zmluva

2-14-1/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Anton Šašala

29.04.2019

Dodatok č. 01

2-13/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Ministerstvo vnútra SR

24.04.2019

Darovacia zmluva č. 2019/807-HM

2-14/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku

16.04.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva

2-12/2019

128,10 EUR

Obec Torysa

Ondrej Butkovič

15.04.2019

Nájomná zmluva

2-12-1/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Rimskokatolicka cirkev, farnosť Torysa

15.04.2019

Zmluva o poskytnutí NFP

2-11/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

28.03.2019

Dohoda č. 19/37/054/70

2-10/2019

Neuvedené

Obec Torysa

ÚPSVaR Prešov

27.03.2019

Dohoda o zabezpečení odbornej praxe pre študentov

2-9/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: