Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.10.2019

Zmluva o poskytnutí NFP

2-39/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Slovenská inovačná a energetická agentúra

01.10.2019

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

2-40/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Stavebniny Boysi

27.09.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva

2-38/2019

Neuvedené

Obec Torysa

František Višňovský a spol.

26.09.2019

Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu

2-37/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

24.09.2019

Zmluva o dielo č. 6/2019/EEA

2-36/2019

12 900,00 EUR Dvanásťtisícdeväťsto eur

Obec Torysa

EEA, n.o.

19.09.2019

Dohoda číslo 19/37/051/282

2-35/2019

Neuvedené

Obec Torysa

ÚPSVaR Prešov

09.09.2019

Zmluva o poskytovaní služby motorovým vozidlom

2-34/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Obec Oľšov

09.09.2019

Zmluva o dielo

2-33/2019

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

Obec Torysa

M.A.Company, s.r.o.

09.09.2019

Mandátna zmluva

2-32/2019

1 700,00 EUR Tisícsedemsto eur

Obec Torysa

HydroVolt Energy, s.r.o.

27.08.2019

Zmluva o nájme dopravného prostriedku

2-30/2019

Neuvedené

Obec Torysa

ZŠ s MŠ Torysa

26.08.2019

Dodatok k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu TSP v obciach I

2-29/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Implementačná agentúra Ministerstva práce,...

08.08.2019

Zmluva o dielo

2-31/2019

15 000,00 EUR Pätnásťtisíc eur

Obec Torysa

Váhoprojekt, s.r.o.

18.07.2019

Nájomná zmluva

2-28/2019

87,45 EUR

Obec Torysa

Zuzana Laciová

18.07.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva

2-27/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Albín Angelovič

15.07.2019

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve

2-26/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Združenie obcí Hornej Torysy

15.07.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

2-25/2019

Neuvedené

Obec Torysa

VVS, a.s.

28.06.2019

Dohoda č. 19/37/012/124

2-24/2019

Neuvedené

Obec Torysa

ÚPSVaR Prešov

28.06.2019

Dohoda číslo 19/37/52A/133

2-23/2019

Neuvedené

Obec Torysa

ÚPSVaR Prešov

20.06.2019

Zmluva č. 545/2019/OK

2-22/2019

1 500,00 EUR

Obec Torysa

Prešovský samopsrávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov

07.06.2019

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

2-21/2019

100,00 EUR

Obec Torysa

Brantner Nova, s.r.o.

30.05.2019

Dodatok k Zmluve o spolupráci

2-20/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Implementačná agentúra Ministerstva práce,...

20.05.2019

Nájomná zmluva

2-19/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Pozemkové spoločenstvo MARKOVEC Torysa

15.05.2019

Zmluva o dielo

2-18/2019

17 640,00 EUR Sedemnásťtisícšestoštyridsať eur

Obec Torysa

Stavoprojekt, s.r.o.,

10.05.2019

Zmluva o zbere, preprave a zhodnotení stavebného odpadu

2-17/2019

Neuvedené

Obec Torysa

CBR s.r.o.

07.05.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

2-16/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: