Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 

KALENDÁR ZBERU SEPAROVANÉHO ODPADU 2018

kalendar

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 19.4.2018, 17:21:01

Anketa

Kde používám internet

Celkom hlasov:
491
Hlasovanie začalo:
5. 6. 2016
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Už ste hlasoval(a).

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 124
TÝŽDEŇ: 554
CELKOM: 63623

Obsah

Projekty

 

Projekt: Národný projekt "Cesta na trh práce" - Aktivita č.3

 

 1. Dátum začatia realizácie hlavných aktivít projektu:         01.03.2018
 2. Dátum ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu:   28.02.2019
 3. Cieľ  a prínos projektu:  Podieľanie sa na zlepšení úrovne životného prostredia v oblasti komunálnych odpadov, podpora ochrany a zachovania kultúrneho dedičstva  a historických pamiatok v obci Torysa. Starostlivosť o osoby odkázané na starostlivosť iných osôb - donáška obedov, zabezpečovanie nákupov...

 

Projekt: "Podpora prístupu k pitnej vode v rómskej osade obce Torysa"

 

 1. Dátum začatia realizácie hlavných aktivít projektu:         01/2018
 2. Dátum ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu:   12/2018
 3. Celkové náklady :                                                                      10 958,20 EUR
 4. Druh projektu:    Nenávratný finančný príspevok
 5. Cieľ  a prínos projektu:

Cieľom je zlepšiť technickú vybavenosť obce Torysa pre obyteľov MRK, a to zvýšiť počet marginalizovaných rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania prostredníctvom napojenia na existujúci vodovod, vybudovaním vodovodného potrubia v dĺžke 35 m a osadením výdajného stojana na vodu s ohrevom.

Cieľovou skupinou sú predovšetkým obyvatelia marginalizovanej rómskej komunity, ktorí obývajú rómske osídlenie na okraji obce, kde sa nachádzajú nelegálne chatrče i murované obydlia bez prístupu k pitnej vode (s výnimkou Strediska osobnej hygieny prístupného vo vymedzených hodinách).

Zabezpečením prístupu k pitnej vode získajú obytelia MRK podmienky pre zvyšovanie svojej sociálnej situácie, a to v prvom rade tým, že sa zvýši kvalita ich bývania a vedenia domácnosti. Prístup k vode je predpokladom pre zabezpečenie osobnej hygieny, ktorá je dôležitým faktorom pri integrácii všetkých vekových skupín MRK do spoločnsoti.

Prínosom je aj predchádzanie rizika zdravotných problémov, t.j. predchádzanie rizikám, ktoré užívaním nekvalitnej vody spôsobujú problémy s trávením, kožné, infekčné a ďalšie zdravotné problémy.

 

Projekt: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v marginalizovanej rómskej komunite v obci Torysa"

 

 1. Dátum začatia realizácie hlavných aktivít projektu:         01/2018
 2. Dátum ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu:   12/2018
 3. Celkové náklady :                                                                      7 368,20 EUR
 4. Druh projektu:    Dotácia MINISTERSTVA PRÁCE SR
 5. Cieľ  a prínos projektu:

Cieľom projektu je zlepšenie kvality dopravnej infraštruktúry v miestnej rómskej osade a zvýšenie kvality a bezpečnosti života rómskej komunity v obci Torysa.

Súčasný stav dopravnej infraštuktúry smerujúcej k rómskej osade v lokalite Lačnov je v nevyhovujúcom stave a je potrebné ho riešiť rekonštrukciou miestnej komunikáice a prvkov s ňou súvisiace. Výsledkom projektu bude stavebne a technicky zhodnotená infraštuktúra miestnej komunikácie v dĺžke 195,08 m. Projek je zameraný predovšetkým na zvýšenie kvality života v miestnej rómskej osade, kde žije 277 príslušníkov MRK.

Ukončenie projektu prinesie komplexnú rekonštrukciu a revitalizáciu miestnej komunikácie, posilní sa občianska vybavenosť a jej prvky, zvýši sa bezpečnosť a kvalita životného prostredia, zvýši sa bezpečnosť dopravy a peších obyvateľov, predovšetkým rómskeho etnika. Pre miestnych rómskych obyteľov sa tak zabezpečí potenciál rozvoja obce v sociálno-ekonomickom kontexte.

 

Projekt:  "Rekonštrukcia priestorov, aerálu a zvýšenie 

                 kapacity MŠ v obci Torysa"

 1. Dátum začatia realizácie hlavných aktivít projektu:         01/2018
 2. Dátum ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu:   12/2018
 3. Celkové náklady :                                                                      142 307,23 EUR
 4. Druh projektu:      Dopytovo orientovaný projekt

Reklonštrukcia priestorov, areálu a  zvýšenie kapacity MŠ v obci Torysa

Projekt: „Terénna sociálna práca v obciach I“ 

 

tsp        

Projekt: "Cesta na trh práce" - Aktivita 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Doba trvania projektu od : 04.05.2017 - 03.05.2018
Základné informácie:  Cieľom projektu je zvýšenie zamestnanosti v obci Torysa

               

Projekt: "Polyfunkčný objekt s nájomnými bytmi - 8 b.j. "


Doba trvania projektu od : 02/2014
Základné informácie:  Jedná sa o štvortraktový objekt s troma nadzemnými podlažiami bez podkrovia. Objekt bude slúžiť ako zdravotné stredisko pre dvoch praktických lekárov a prevádzka lekárne. Na 2.-3. NP sú  štyri dvojizbové byty.

 

                                                                                   

Projekt: „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Torysa“

 

 

Projekt: „Regenerácia obce Torysa“

rop

 

Projekt: "TORYSA - IBV Rovinky a Záhrady"Doba trvania projektu: 01/2014   
Charakteristika územia a výstavby: Riešené územie na umiestnenie stavby "Torysa, IBV Rovinky a Záhrady" je situované vo východnej časi k.ú. Torysa, na východnom okraji jeho intravilánu. Pozemky na výstavbu IBV sú umiestnené na parcelách vlastníkov. Vymedzená plocha je určená pre 130 rodinných domov.