Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 

KALENDÁR ZBERU SEPAROVANÉHO ODPADU 2018

kalendar

Dátum a čas

Dnes je piatok, 14.12.2018, 10:55:16

Anketa

Kde používám internet

Celkom hlasov:
726
Hlasovanie začalo:
5. 6. 2016
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 64
TÝŽDEŇ: 633
CELKOM: 106409

Obsah

Projekty

 

Projekt: Národný projekt "Cesta na trh práce" - Aktivita č.3

 

 1. Dátum začatia realizácie hlavných aktivít projektu:         01.04.2018
 2. Dátum ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu:   31.03.2019
 3. Cieľ  a prínos projektu:  Koordinácia pracovníkov menších obecných služieb a v obci Torysa - rozdelenie pracovnej činnosti, dohľad nad vykonávanim pracovnej činnosti pracovníkov menších obecných služieb, údržba verejných priestranstiev, obnova kultúrnych pamiatok.

 

Projekt: Národný projekt "Cesta na trh práce" - Aktivita č.3

 

 1. Dátum začatia realizácie hlavných aktivít projektu:         01.03.2018
 2. Dátum ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu:   28.02.2019
 3. Cieľ  a prínos projektu:  Podieľanie sa na zlepšení úrovne životného prostredia v oblasti komunálnych odpadov, podpora ochrany a zachovania kultúrneho dedičstva  a historických pamiatok v obci Torysa. Starostlivosť o osoby odkázané na starostlivosť iných osôb - donáška obedov, zabezpečovanie nákupov...

 

Projekt: "Podpora prístupu k pitnej vode v rómskej osade obce Torysa"

logo

 1. Dátum začatia realizácie hlavných aktivít projektu:         05/2018
 2. Dátum ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu:    092018
 3. Celková výška oprávnených výdavkov :                                                                     10 958,20 EUR
 4. Druh projektu:    Nenávratný finančný príspevok
 5. Cieľ  a prínos projektu:

Cieľom je zlepšiť technickú vybavenosť obce Torysa pre obyteľov MRK, a to zvýšiť počet marginalizovaných rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania prostredníctvom napojenia na existujúci vodovod, vybudovaním vodovodného potrubia v dĺžke 35 m a osadením výdajného stojana na vodu s ohrevom.

Cieľovou skupinou sú predovšetkým obyvatelia marginalizovanej rómskej komunity, ktorí obývajú rómske osídlenie na okraji obce, kde sa nachádzajú nelegálne chatrče i murované obydlia bez prístupu k pitnej vode (s výnimkou Strediska osobnej hygieny prístupného vo vymedzených hodinách).

Zabezpečením prístupu k pitnej vode získajú obytelia MRK podmienky pre zvyšovanie svojej sociálnej situácie, a to v prvom rade tým, že sa zvýši kvalita ich bývania a vedenia domácnosti. Prístup k vode je predpokladom pre zabezpečenie osobnej hygieny, ktorá je dôležitým faktorom pri integrácii všetkých vekových skupín MRK do spoločnsoti.

Prínosom je aj predchádzanie rizika zdravotných problémov, t.j. predchádzanie rizikám, ktoré užívaním nekvalitnej vody spôsobujú problémy s trávením, kožné, infekčné a ďalšie zdravotné problémy.

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."

www.minv.sk          www.esf.gov.sk

Podpora prístupu k pitnej vode v rómskej osade obce Torysa

 

Projekt: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v marginalizovanej rómskej komunite v obci Torysa"

 

 1. Dátum začatia realizácie hlavných aktivít projektu:         01/2018
 2. Dátum ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu:   12/2018
 3. Celkové náklady :                                                                      7 368,20 EUR
 4. Druh projektu:    Dotácia MINISTERSTVA PRÁCE SR
 5. Cieľ  a prínos projektu:

Cieľom projektu je zlepšenie kvality dopravnej infraštruktúry v miestnej rómskej osade a zvýšenie kvality a bezpečnosti života rómskej komunity v obci Torysa.

Súčasný stav dopravnej infraštuktúry smerujúcej k rómskej osade v lokalite Lačnov je v nevyhovujúcom stave a je potrebné ho riešiť rekonštrukciou miestnej komunikáice a prvkov s ňou súvisiace. Výsledkom projektu bude stavebne a technicky zhodnotená infraštuktúra miestnej komunikácie v dĺžke 195,08 m. Projek je zameraný predovšetkým na zvýšenie kvality života v miestnej rómskej osade, kde žije 277 príslušníkov MRK.

Ukončenie projektu prinesie komplexnú rekonštrukciu a revitalizáciu miestnej komunikácie, posilní sa občianska vybavenosť a jej prvky, zvýši sa bezpečnosť a kvalita životného prostredia, zvýši sa bezpečnosť dopravy a peších obyvateľov, predovšetkým rómskeho etnika. Pre miestnych rómskych obyteľov sa tak zabezpečí potenciál rozvoja obce v sociálno-ekonomickom kontexte.

 

Projekt:  "Rekonštrukcia priestorov, aerálu a zvýšenie  kapacity MŠ v obci Torysa"

 1. Dátum začatia realizácie hlavných aktivít projektu:         05/2018
 2. Dátum ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu:   10/2018
 3. Celkové náklady :                                                                      135 359,57 EUR
 4. Druh projektu:      Dopytovo orientovaný projekt

info

Projekt: „Terénna sociálna práca v obciach I“ 

 

tsp        

             

Projekt: „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Torysa“

 

 

Projekt: „Regenerácia obce Torysa“

rop