Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Projekty

Projekt: „Terénna sociálna práca v obciach I“   

 

                                      

 

Projekt: "Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby" §52a

Doba trvania projektu:
     23.11.2015 - 22.04.2016    
Základné informácie: Dobrovoľnícku službu vykonáva 1 osoba z radov uchádzačov o zamestnanie.

 

Projekt: "Absolventská prax" §51

Doba trvania projektu:
     01.12.2015 - 31.5.2016  
Základné informácie: Aboslvenstkú prax  službu vykonávajú 2 osoby z radov uchádzačov o zamestnanie.

 

 

 

Projekt: "Polyfunkčný objekt s nájomnými bytmi - 8 b.j. "

Doba trvania projektu od : 
02/2014
Základné informácie:  Jedná sa o štvortraktový objekt s troma nadzemnými podlažiami bez podkrovia. Objekt bude slúžiť ako zdravotné stredisko pre dvoch praktických lekárov a prevádzka lekárne. Na 2.-3. NP sú navrhnuté štyri dvojizbové byty.

 

                                                                                   

Projekt: „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Torysa“

Projekt: „Regenerácia obce Torysa“

 

 

 

 

Projekt: "TORYSA - IBV Rovinky a Záhrady"

Doba trvania projektu:
 01/2014   
Charakteristika územia a výstavby: Riešené územie na umiestnenie stavby "Torysa, IBV Rovinky a Záhrady" je situované vo východnej časi k.ú. Torysa, na východnom okraji jeho intravilánu. Pozemky na výstavbu IBV sú umiestnené na parcelách vlastníkov. Vymedzená plocha je určená pre 130 rodinných domov.

 
PROJEKTY