Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

ROZDELENIE PRACOVNÝCH OBVODOV POSLANCOV OBCE TORYSA VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2018 - 2022

 

Mgr. Peter TARASOVIČ, MBA - Vyšný koniec, Rumanov

súpisné čísla:   61-94, 142, 278, 279, 308, 326, 357, 370, 373, 383, 384, 401

 

Jozef BERDIS - Nižný koniec

súpisné čísla:   95 - 113, 274, 243, 389, 399, 254, 261, 290, 291, 306

 

Ing. Peter SABOL, PhD. - Nižný koniec, Borhaz

súpisné čísla:   114 - 147, 318, 404, 360, 363, 397, 411, 315, 244

 

Jozef IŠTOŇA - Dzedzina

súpisné čísla:    148 - 196, 223 - 227, 267 - 273, 280, 281, 286, 287, 289, 253, 256, 305, 311, 313, 314, 320, 240, 239, 365, 376, 382, 391, 396, 407

 

Matej KRIŽALKOVIČ - Poddubje

súpisné čísla:    201 - 223, 277, 284, 288, 255, 307, 199, 242, 241, 356, 375, 3-22

 

Ing. Miroslav IŠTOŇA - Dolný koniec, bytové domy, rómske osady

súpisné čísla:     228 - 235, 1, 312, 283, 331, 371, 372, 378, 403, bytový dom č. 245, bytový dom č. 247, bytový dom č. 250, rómske osady - súpisné čísla: 2, 258, 259, 260, 262

 

Anna JAŠŠOVÁ - Centrum obce, Mariánske námestie

súpisné čísla:    29 - 31, 344, 197, 198, bytový dom č. 27, bytový dom č. 398

 

Stanislav HUDYMAČ - Nový Markovec

súpisné čísla:    292 - 304, 322, 325, 238, 369, 387, 400, 402, 406, 409, 60, 56, 57

 

Mgr. Stanislav ANGELOVIČ - Starý Markovec, Rovinky

súpisné čísla:    32 - 55, 285, 316, 317, 321, 330, 246, 385, 405, 408