Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 

KALENDÁR ZBERU SEPAROVANÉHO ODPADU 2018

kalendar

Dátum a čas

Dnes je utorok, 13.11.2018, 16:37:15

Anketa

Kde používám internet

Celkom hlasov:
705
Hlasovanie začalo:
5. 6. 2016
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 7
DNES: 230
TÝŽDEŇ: 570
CELKOM: 100669

Obsah

Voľby

do orgánov samosprávy obcí

 

I

Dátum a čas konania volieb

       Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10.novembra 2018 od 7:00 do 22:00h.

II

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

     Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

 

     Prekážkou práva byť volený je

*výkon trestu odňatia slobody,

*právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

*pozbavenie spôsobilosti na právne úkony

 

Zverejnenie počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Zverejnenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva v obci  Torysa

►Oznámenie o rozsahu výkonu starostu

►Vytvorenie volebných okrskov a volebných miestností

►Vyhradenie plochy na vylepovanie predvolebných plagátov

►Oznámenie o spôsobe, mieste a termínoch podávania kandidátnych listín na starostu obce Torysa a poslancov obecného zastupiteľstva Torysa

►Oznámenie o mieste doručovania Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

►Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu Obce Torysa

►Zoznam zaregistovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Toryse

►Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov

►Informácie o spracúvaní osobných údajov pre kandidátov