Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Denný stacionár INTERsen n.o.

 

INTERsen, n.o. je nezisková organizácia založená v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

Nezisková organizácia je právnická osoba založená v zmysle citovaného zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb. To znamená, že všetky príjmy sú použité na prevádzku a podporu činnosti n.o., tiež na zvýšenie kvality života klientov tohto subjektu.

 

Nezisková organizácia INTERsen otvorila svoju prvú prevádzku denného stacionára dňa 7.1.2016 v obci Torysa,  č. 26. (priestory Materskej školy Torysa)

Denný stacionár

ponúka sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu klientom, ktorí žijú sami, alebo s rodinou, ale počas dňa potrebujú kontakt s ľuďmi a vyplniť voľný čas.  

Cieľom je zamedziť osamelosti klientov, poskytnúť  klientom pocit istoty a bezpečia počas dňa.

Denný stacionár je v prevádzke od 7.1.2016 

v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 16,30 hod.

Ponúkajú:

  • Odborné sociálne poradenstvo,

  • Stravovanie, priestor na odpočinok,

  • Záujmové činnosti, tvorivé dielne, kultúrne činnosti,

  • Duchovný program, duchovné obnovy,

  • Prijímanie sviatostí, spoločné sväté omše, spoločné návštevy duchovných a pútnických miest,

  • Možnosť voľného programu.

 

Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky na čísle 0948 764 164 alebo eletronicky  na email: stacionar@intersen.sk

Sociálny pracovník - poradenstvo Mgr. Mária Kallová, email info@intersen.sk

 

 

Členovia denného stacionára INTERsen n.odenny stacionar