Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.10.2020

Zmluva o dodávke plynu

2-55/2020

Neuvedené

Obec Torysa

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

28.09.2020

Zmluva o dielo

2-54/2020

52 091,37 EUR

Obec Torysa

CBR s.r.o.

21.09.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

2-53/2020

Neuvedené

Obec Torysa

Slovenská inovačná a energetická agentúra

02.09.2020

Zmluva o dielo

2-52/2020

9 000,00 EUR

Obec Torysa

I.K.V. Projekcia s.r.o.

31.08.2020

Zmluva Pracovná zdravotná služba č. ZD122008270701

2-49/2020

350,00 EUR

Obec Torysa

PARTNERS BS s.r.o.

28.08.2020

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

2-50/2020

1 200,00 EUR

Obec Torysa

ABYS Slovakia, s.r.o.

12.08.2020

ZMLUVA č. 651/2020/DPR

2-48/2020

Neuvedené

Obec Torysa

Prešovský samopsrávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov

10.08.2020

Zmluva č. 2020-MPC-NP-Pop2-MŠ-133

2-51/2020

Neuvedené

Obec Torysa

Metodicko-pedagogické centrum

28.07.2020

Zmluva č. 0048-PRB/2020

2-47/2020

210 670,00 EUR

Obec Torysa

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

28.07.2020

Zmluva č. 0049-PRB/2020

2-46/2020

26 640,00 EUR

Obec Torysa

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

27.07.2020

Zmluva o dielo - oprava havarijného stavu

2-45/2020

40 985,40 EUR

Obec Torysa

Pozemné staviteľstvo, a.s.

16.07.2020

Záložná zmluva č. 700/128/2020

2-44/2020

43 017,00 EUR

Obec Torysa

Štátny fond rozvoja bývania

16.07.2020

Záložná zmluva č. 700/122/2020

2-43/2020

639 041,00 EUR

Obec Torysa

Štátny fond rozvoja bývania

01.07.2020

Nájomná zmluva

2-42/2020

Neuvedené

Obec Torysa

Cherubín - pohrebné služby, s.r.o.

30.06.2020

Dodatok č. 5 k Rámcovej dohode č. Obc2-23/2016 o poskytnutí služieb

2-41-1/2020

Neuvedené

Obec Torysa

Brantner Nova, s.r.o.

30.06.2020

Dohoda o skončení nájmu zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov

2-41/2020

Neuvedené

Obec Torysa

Cherubín - pohrebné služby, s.r.o.

29.06.2020

Zmluva o manažmente verejného obstarávania

2-40/2020

300,00 EUR Tristo eur

Obec Torysa

Active Solutions, s.r.o.

24.06.2020

DOHODA č. 20/37/012/148

2-39/2020

Neuvedené

Obec Torysa

ÚPSVaR Prešov

22.06.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z RF č. 1330/16/30

2-38/2020

Neuvedené

Obec Torysa

Environmentálny fond

19.06.2020

Zmluva o úvere č. 700/128/2020

2-37/2020

33 090,00 EUR

Obec Torysa

Štátny fond rozvoja bývania

19.06.2020

Zmluva o úvere č. 700/122/2020

2-36/2020

491 570,00 EUR

Obec Torysa

Štátny fond rozvoja bývania

08.06.2020

Mandátna zmluva

2-35-1/2020

1 350,00 EUR

Obec Torysa

Renderteam, s.r.o.

01.06.2020

Nájomná zmluva

2-35/2020

Neuvedené

Obec Torysa

Jana Hovancová

01.06.2020

Nájomná zmluva

2-34/2020

Neuvedené

Obec Torysa

Maroš Strelec

01.06.2020

Nájomná zmluva

2-33/2020

Neuvedené

Obec Torysa

Anton Križalkovič

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: