Menu
Obec Torysa
obecTorysa
S čím Vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
RSS

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 12. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

2-81/2018

4 500,00 EUR Štyritisícpäťsto eur

Obec Torysa

Amaterské športové združenie Sokol Torysa

29. 12. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

2-84/2017

600,00 EUR Šesťsto eur

Obec Torysa

Klub dôchodcov Torysa

29. 12. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

2-83/2017

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Obec Torysa

Stolnotenisový klub Torysa

29. 12. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

2-80/2017

1 350,00 EUR Tisíctristopäťdesiat eur

Obec Torysa

Dobrovoľný hasičský zbor Torysa

29. 12. 2017

Zmnluva o poskytnutí dotácie

2-82/2017

300,00 EUR Tristo eur

Obec Torysa

Klub chovateľov poštových holubov

29. 12. 2017

Príloha č. 1 k Zmluve VSN0703201531

2-86/2017

Neuvedené

Obec Torysa

ENVI-PAK, a.s.

27. 12. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti MV SR, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity

2-85/2017

7 000,00 EUR Sedemtisíc eur

Obec Torysa

Ministerstvo vnútra SR

22. 12. 2017

Kúpna zmluva č. 02/2017o prevode nehnuteľnosti

2-78/2017

163 000,00 EUR Stošesťdesiattritisíc eur

Obec Torysa

INVESTA BM s.r.o.

18. 12. 2017

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

2-79/2017

150,00 EUR Stopäťdesiat eur

Obec Torysa

Brantner Nova, s.r.o.

18. 12. 2017

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva

2-76/2017

795,35 EUR Sedemstodeväťdesiatpäť eur 35/100

Obec Torysa

Podieloví spoluvlatníci pozemku KN C 293/20 a KN C 293/208

15. 12. 2017

Zmluva č. 280/2017/OO o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017

2-77/2017

10 000,00 EUR Desaťtisíc eur

Obec Torysa

Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Prešov

11. 12. 2017

Zmluva o postúpení práv a povinností investora č. 1288/142/2017/IÚ na časti stavby: "Torysa - rozšírenie vodovodu a kanalizácie"

2-75/2017

Neuvedené

Obec Torysa

VVS, a.s.

4. 12. 2017

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Torysa

2-74/2017

10 000,00 EUR Desaťtisíc eur

Obec Torysa

Slovenský futbalový zväz

29. 11. 2017

Zmluva o poskytnutí NFP

2-72/2017

135 191,87 EUR

Obec Torysa

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

20. 11. 2017

Nájomná zmluva

2-73/2017

1,05 EUR Jedno euro 5/100 za 1 m2

Obec Torysa

EKO SVIP, s.r.o.

20. 11. 2017

Kúpna zmluva č. 1421/3030/2017

2-71/2017

29,70 EUR Dvadsaťdeväť eur 70/100

Obec Torysa

Východoslovenská distribučná, a.s.s

8. 11. 2017

Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii

2-69/2017

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

Obec Torysa

EKO SVIP, s.r.o.

1. 11. 2017

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému Eltma

2-70/2017

Neuvedené

Obec Torysa

ELT Management Company Slovakia s.r.o.

23. 10. 2017

Zmluva o dielo

2-68/2017

176 395,66 EUR

Obec Torysa

RIMI-Security Bardejov s.r.o.

16. 10. 2017

Zmluva o dielo

2-67/2017

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Obec Torysa

RamontBuilding s.r.o.

16. 10. 2017

Kúpna zmluva s dohodou o zriadení predkupného práva k nehnuteľnosti

2-66/2017

4 300,00 EUR Štyritisíctristo eur

Obec Torysa

Ján Sontág

1. 10. 2017

Dohoda o skončení nájmu

2-001/66/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Jozef Revický

11. 9. 2017

Dodatok č. 2 k Zámennej zmluve č. 1950/1023/2016/ÚP

2-65/2017

8 205,36 EUR

Obec Torysa

VVS, a.s.

6. 9. 2017

Poistná zmluva - Rekultivácia skládky

2/65-1

667,58 EUR

Obec Torysa

Komunálna poisťovňa, a.s.

31. 8. 2017

Nájomná zmluva č. 18/2017/DVT

2-64/2017

1,00 EUR Jedno euro ročne

Obec Torysa

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

25. 8. 2017

Kúpna zmluva

2-63/2017

2 795,00 EUR Dvetisícsedemstodeväťdesiatpäť eur

Obec Torysa

FLORIAN, s.r.o.

18. 8. 2017

Nájomná zmluva

2-62/2017

Dvadsaťšesť eur dvadsaťsedem cenov ročne

Obec Torysa

Rimskokatolicka cirkev, farnosť Torysa

18. 8. 2017

Kúpna zmluva

2-61/2017

1,00 EUR Jedno euro

Obec Torysa

Rimskokatolicka cirkev, farnosť Torysa

1. 8. 2017

Zmluva o dielo

2-60/2017

250,00 EUR Dvestopäťdesiat eur

Dominik Fotta

Obec Torysa

1. 8. 2017

Zmluva č. 454/2017/OK

2-59/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Prešovský samopsrávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov

18. 7. 2017

Dohoda o skončení zmluvy o združení

2-58/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Rimskokatolicka cirkev, farnosť Torysa

18. 7. 2017

Zmluva o nájme nehnuteľností

2-57/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Rimskokatolicka cirkev, farnosť Torysa

11. 7. 2017

Zmena zmluvy o dielo (dodatok č. 1)

2-56/2017

Neuvedené

Obec Torysa

EKO SVIP, s.r.o.

11. 7. 2017

Zmluva o dielo

10-17

118 679,99 EUR

Obec Torysa

EKO SVIP, s.r.o.

26. 6. 2017

Zmluva č. 37862 o poskytnutí dotácie

2-53/2017

3 000,00 EUR

Obec Torysa

Dobrovoĺná požiarna ochrana SR

22. 6. 2017

Dohoda č.17/37/012/138

2-52/2017

0,00 EUR

Obec Torysa

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

21. 6. 2017

Kúpno-predajná zmluva

2-51/2017

1 799,00 EUR

Obec Torysa

GARDEN TECHNIK s.r.o.

21. 6. 2017

Kúpno-predajná zmluva

2-50/2017

3 190,00 EUR

Obec Torysa

GARDEN TECHNIK s.r.o.

20. 6. 2017

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

2-54/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Brantner Nova, s.r.o.

20. 6. 2017

Zmluva č. 50-000129110PO2017

2-492017

Neuvedené

Obec Torysa

VVS, a.s.

9. 6. 2017

Zmluva o dielo

2-47/2017

13 980,00 EUR

Obec Torysa

HYDROARCH, s.r.o.

7. 6. 2017

Dohoda o skončení nájmu

2-47/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Margita Haboráková

7. 6. 2017

Dohoda o skončení nájmu

2-46/2017

Neuvedené

Obec Torysa

František Ištoňa

7. 6. 2017

Dohoda o skončení nájmu

2-45/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Mária Križalkovičová

1. 6. 2017

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku

ÚV SR - 805/2017

10 000,00 EUR

Obec Torysa

Úrad vlády SR

1. 6. 2017

Nájomná zmluva

2-43/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Ján Ištoňa

1. 6. 2017

Nájomná zmluva

2-42/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Maroš Strelec

1. 6. 2017

Nájomná zmluva

2-41/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Anton Križalkovič

1. 6. 2017

Nájomná zmluva

2-40/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Jana Judičáková

1. 6. 2017

Nájomná zmluva

2-39/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Tomáš Tomusko

1. 6. 2017

Nájomná zmluva

2-38/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Ľudmila Sontágová

1. 6. 2017

Nájomná zmluva

2-37/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Katarína Vysočanová

1. 6. 2017

Nájomná zmluva

2-36/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Jana Hovancová

1. 6. 2017

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva

2-35/2017

456,50 EUR

Obec Torysa

Bartolomej Kduk

29. 5. 2017

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania

2-34/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Stredná odborná škola podnikania

29. 5. 2017

Dohoda o skončení nájmu

2-33/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Anna Osifová

23. 5. 2017

Dodatok č. 1 k zámennej zmluve č. 1950/1023/2016/UP zo dňa 12.12.2016

2-32/2017

Neuvedené

Obec Torysa

VVS, a.s.

19. 5. 2017

Dohoda o skončení nájmu

2-31/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Maximilián Ištoňa

19. 5. 2017

Dohoda o skončení nájmu

2-30/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Mária Sabolová

19. 5. 2017

Dohoda o skončení nájmu

2-29/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Margita Angelovičová

19. 5. 2017

Dohoda o skončení nájmu

2-28/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Margita Zontagová

19. 5. 2017

Dohoda o skončení nájmu

2-27/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Štefan Sabol

17. 5. 2017

Zmluva o budúcej nájomnej zmluve

2-26/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Ján Ištoňa

15. 5. 2017

Zmluva o budúcej nájomnej zmluve

2-25/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Maroš Strelec

15. 5. 2017

Zmluva o budúcej nájomnej zmluve

2-24/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Anton Križalkovič

15. 5. 2017

Zmluva o budúcej nájomnej zmluve

2-23/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Jana Judičáková

15. 5. 2017

Zmluva o budúcej nájomnej zmluve

2-22/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Tomáš Tomusko

15. 5. 2017

Zmluva o budúcej nájomnej zmluve

2-21/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Ľudmila Sontágová

15. 5. 2017

Zmluva o budúcej nájomnej zmluve

2-20/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Katarína Vysočanová

15. 5. 2017

Zmluva o budúcej nájomnej zmluve

2-19/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Jana Hovancová

12. 5. 2017

Kúpno-predajná zmluva

2-18/2017

18 500,00 EUR

Obec Torysa

Miroslav Škvarek

4. 5. 2017

Dohoda č. 17/37/054/73-CnTP-A3

2-17-1-/2017

Neuvedené

Obec Torysa

ÚPSVaR Prešov

4. 5. 2017

Dohoda č. 17/37/52A/65

17/37/52A/65

Neuvedené

Obec Torysa

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

20. 4. 2017

Mandátna zmluva

2-16-2/2017

1 156,00 EUR Tisícstopäťdesiatšesť eur

Obec Torysa

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

13. 4. 2017

Zmluva o dielo

12/2017/RB

720,00 EUR Sedemsto dvadsať eur

Obec Torysa

RamontBuilding s.r.o.

13. 4. 2017

Zmluva o dielo

2-16/2017

2 280,00 EUR

Obec Torysa

Euroleader Consulting, s.r.o.

21. 3. 2017

Záložná zmluva

700/416/2015

397 347,44 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Torysa

16. 3. 2017

Nájomná zmluva

2-14/2017

997,00 EUR

ZŠ s MŠ Torysa

Obec Torysa

16. 3. 2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

0,00 EUR

Jozef Revický

Obec Torysa

9. 3. 2017

Zmluva o zriadení vecného bremena

87/20/2017/ÚD

0,00 EUR

VVS, a.s.

Obec Torysa

23. 2. 2017

Dohoda č. 17/37/50J/NS/5

Dohoda č. 17/37/50J/NS/5

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Torysa

22. 2. 2017

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva

0,00 EUR

Margita Girašková, Mgr. Katarína Pacindová, Mgr. Marta Mertová

Obec Torysa

21. 2. 2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

Ing. Ľubomír Grocký - Druprojekt IPZ Prešov

Obec Torysa

21. 2. 2017

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Torysa

21. 2. 2017

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Torysa

8. 2. 2017

Dohoda č. 17/37/010/8

Dohoda č. 17/37/010/8

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Torysa

8. 2. 2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

0,00 EUR

Anna Jaššová

Obec Torysa

3. 2. 2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

0,00 EUR

Hirekon, s.r.o.

Obec Torysa

20. 1. 2017

Kúpna zmluva č. 01/2017

Kúpna zmluva

0,00 EUR

INVESTA BM s.r.o.

Obec Torysa

11. 1. 2017

Zmluva o dielo č. 01/2017/RB

Zmluva o dielo č. 01/2017/RB

0,00 EUR

RamontBuilding s.r.o.

Obec Torysa

11. 1. 2017

Zmluva o dielo č. 1/2017/IL

Zmluva o dielo č. 1/2017/IL

0,00 EUR

Invest Leasing, s.r.o.

Obec Torysa

1. 1. 2017

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku

2-001/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Stavebniny Boysi, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Kontakt

Obec Torysa
Torysa 28
082 76 Torysa

Ing. Jozef Stedina - starosta obce

Starosta mobil: 0908 776 733

Sekretariát:  051 / 459 73 10

www.obectorysa.sk

starosta@obectorysa.sk

IČO: 00 327883

DIČ: 202 0732285
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 8425572/0200

IBAN: SK91 0200 0000 0000 0842 5572

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
Obec Torysa Obec Torysa

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na