Menu
Obec Torysa
obecTorysa
S čím Vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
RSS

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 12. 2019

Príloha k Zmluve

2-50/2019

Neuvedené

Obec Torysa

ENVI-PAK, a.s.

31. 12. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

2-49/2019

Neuvedené

Obec Torysa

MARIAMED s.r.o.

31. 12. 2019

Dohoda o skončení nájmu zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov

2-48/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Jozef Ištoňa

23. 12. 2019

Dohoda číslo: 19/37/054/352

2-47/2019

Neuvedené

Obec Torysa

ÚPSVaR Prešov

20. 12. 2019

Dodatok č. 5 k Zmluve o združení

2-46/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Obec Torysa

14. 11. 2019

Zmluva č. 290/2019/OO o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

2-45/2019

5 000,00 EUR Päťtisíc eur

Obec Torysa

Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Prešov

14. 11. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041M982-421-19 zo dňa 10.04.2019

2-44/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

1. 11. 2019

Zmluva o poskytnutí služby

2-43/2019

Neuvedené

Obec Torysa

ZŠ s MŠ Torysa

1. 11. 2019

Zmluva o poskytnutí služby

2-42/2019

Neuvedené

Obec Torysa

ZŠ s MŠ Torysa

31. 10. 2019

Nájomná zmluva

2-38-2/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Pozemkové spoločenstvo MARKOVEC Torysa

31. 10. 2019

Nájomná zmluva

2-38-1/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Pozemkové spoločenstvo RYBNÍKY Torysa

29. 10. 2019

Dohoda č. 19/37/50J/NS/81

2-41/2019

Neuvedené

Obec Torysa

ÚPSVaR Prešov

7. 10. 2019

Zmluva o poskytnutí NFP

2-39/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Slovenská inovačná a energetická agentúra

4. 10. 2019

Zmluva o dielo

2-40-1/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Karol Pinčák

1. 10. 2019

Nájomná zmluva

2-39-1/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Pozemkové spoločenstvo MARKOVEC Torysa

1. 10. 2019

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

2-40/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Stavebniny Boysi

27. 9. 2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva

2-38/2019

Neuvedené

Obec Torysa

František Višňovský a spol.

26. 9. 2019

Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu

2-37/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

24. 9. 2019

Zmluva o dielo č. 6/2019/EEA

2-36/2019

12 900,00 EUR Dvanásťtisícdeväťsto eur

Obec Torysa

EEA, n.o.

19. 9. 2019

Dohoda číslo 19/37/051/282

2-35/2019

Neuvedené

Obec Torysa

ÚPSVaR Prešov

9. 9. 2019

Zmluva o poskytovaní služby motorovým vozidlom

2-34/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Obec Oľšov

9. 9. 2019

Zmluva o dielo

2-33/2019

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

Obec Torysa

M.A.Company, s.r.o.

9. 9. 2019

Mandátna zmluva

2-32/2019

1 700,00 EUR Tisícsedemsto eur

Obec Torysa

HydroVolt Energy, s.r.o.

27. 8. 2019

Zmluva o dielo

2-30-1/2019

Neuvedené

Obec Torysa

ZŠ s MŠ Torysa

27. 8. 2019

Zmluva o nájme dopravného prostriedku

2-30/2019

Neuvedené

Obec Torysa

ZŠ s MŠ Torysa

26. 8. 2019

Dodatok k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu TSP v obciach I

2-29/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Implementačná agentúra Ministerstva práce,...

8. 8. 2019

Zmluva o dielo

2-31/2019

15 000,00 EUR Pätnásťtisíc eur

Obec Torysa

Váhoprojekt, s.r.o.

18. 7. 2019

Nájomná zmluva

2-28/2019

87,45 EUR

Obec Torysa

Zuzana Laciová

18. 7. 2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva

2-27/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Albín Angelovič

15. 7. 2019

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve

2-26/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Združenie obcí Hornej Torysy

15. 7. 2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

2-25/2019

Neuvedené

Obec Torysa

VVS, a.s.

28. 6. 2019

Dohoda č. 19/37/012/124

2-24/2019

Neuvedené

Obec Torysa

ÚPSVaR Prešov

28. 6. 2019

Dohoda číslo 19/37/52A/133

2-23/2019

Neuvedené

Obec Torysa

ÚPSVaR Prešov

20. 6. 2019

Zmluva č. 545/2019/OK

2-22/2019

1 500,00 EUR

Obec Torysa

Prešovský samopsrávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov

7. 6. 2019

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

2-21/2019

100,00 EUR

Obec Torysa

Brantner Nova, s.r.o.

30. 5. 2019

Dodatok k Zmluve o spolupráci

2-20/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Implementačná agentúra Ministerstva práce,...

20. 5. 2019

Nájomná zmluva

2-19/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Pozemkové spoločenstvo MARKOVEC Torysa

15. 5. 2019

Zmluva o dielo

2-18/2019

17 640,00 EUR Sedemnásťtisícšestoštyridsať eur

Obec Torysa

Stavoprojekt, s.r.o.,

10. 5. 2019

Zmluva o zbere, preprave a zhodnotení stavebného odpadu

2-17/2019

Neuvedené

Obec Torysa

CBR s.r.o.

7. 5. 2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

2-16/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

6. 5. 2019

Zmluva č. 39 645

2-15/2019

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Obec Torysa

Dobrovoĺná požiarna ochrana SR

2. 5. 2019

Nájomná zmluva

2-14-2/2019

997,00 EUR

Obec Torysa

ZŠ s MŠ Torysa

30. 4. 2019

Nájomná zmluva

2-14-1/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Anton Šašala

29. 4. 2019

Dodatok č. 01

2-13/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Ministerstvo vnútra SR

24. 4. 2019

Darovacia zmluva č. 2019/807-HM

2-14/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku

16. 4. 2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva

2-12/2019

128,10 EUR

Obec Torysa

Ondrej Butkovič

15. 4. 2019

Nájomná zmluva

2-12-1/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Rimskokatolicka cirkev, farnosť Torysa

15. 4. 2019

Zmluva o poskytnutí NFP

2-11/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

28. 3. 2019

Dohoda č. 19/37/054/70

2-10/2019

Neuvedené

Obec Torysa

ÚPSVaR Prešov

27. 3. 2019

Dohoda o zabezpečení odbornej praxe pre študentov

2-9/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied

25. 2. 2019

Dohoda č. 19/37/010/11

2-8/2019

Neuvedené

Obec Torysa

ÚPSVaR Prešov

15. 2. 2019

Zmluva o spolupráci

2-5/2019

300,00 EUR Tristo eur

Obec Torysa

Komunálna poisťovňa, a.s.

13. 2. 2019

Zmluva o dielo č. 190227

2-7/2019

Neuvedené

Obec Torysa

IFOsoft s.r.o.

11. 2. 2019

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

2-6/2019

150,00 EUR Stopäťdesiat eur

Obec Torysa

Brantner Nova, s.r.o.

29. 1. 2019

Dodatok č. 2 k Dohode o pristúpení

2-42019

Neuvedené

Obec Torysa

Brantner Nova, s.r.o.

29. 1. 2019

Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode

2-3/2019

Neuvedené

Obec Torysa

Brantner Nova, s.r.o.

25. 1. 2019

Kúpno-predajná zmluva

2-2/2019

1 200,00 EUR Tisícdvesto eur

Obec Torysa

Michal Kulha

15. 1. 2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2-1/2019

1 300,00 EUR Tisíctristo eur

Obec Torysa

Hirekon, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Obec Torysa Obec Torysa

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na