Menu
Obec Torysa
obecTorysa
S čím Vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
RSS

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13. 12. 2021

Dohoda o ukončení zmluvy

2-61/2021

Neuvedené

Obec Torysa

ESPIK Group s.r.o.

30. 11. 2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

2-60/2021

Neuvedené

Obec Torysa

Východoslovenská distribučná, a.s.s

19. 11. 2021

Dohoda č. 21/37/010/60

2-58/2021

Neuvedené

Obec Torysa

ÚPSVaR Prešov

18. 11. 2021

Dohoda č. 21/37/012/165

2-59/2021

Neuvedené

Obec Torysa

ÚPSVaR Prešov

2. 11. 2021

Zmluva o dielo

2-55/2021

985 549,83 EUR

Obec Torysa

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

29. 10. 2021

Zmluva o dielo

2-56/2021

Neuvedené

Obec Torysa

KB PROTECT s.r.o.

28. 10. 2021

Dohoda o skončení nájmu nebytových proestorov

2-57/2021

Neuvedené

Obec Torysa

Ambulancia Veľaty, s.r.o.

27. 10. 2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva

2-54/2021

1 304,38 EUR

Obec Torysa

Vargová Zdenka

26. 10. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

2-53/2021

Neuvedené

Obec Torysa

Ministerstvo životného prostredia SR

26. 10. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

2-51/2021

Neuvedené

Obec Torysa

Ministerstvo ŽP SR

21. 10. 2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva

2-52/2021

990,00 EUR

Obec Torysa

Pavol Jarčuška

11. 10. 2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva

2-50/2021

1 457,50 EUR

Obec Torysa

Andrej Revický

7. 10. 2021

Zmluva o dielo

2-49/2021

13 333,22 EUR

Obec Torysa

RIMI-Security Bardejov s.r.o.

4. 10. 2021

Zmluva o dielo

2-49-1/2021

Neuvedené

Obec Torysa

ZŠ s MŠ Torysa

27. 9. 2021

Dohoda o spolupráci

2-48-1/2021

Neuvedené

Obec Torysa

Stredná odborná škola podnikania

1. 9. 2021

Nájomná zmluva

2-48/2021

Neuvedené

Obec Torysa

Mária Farkašová

10. 8. 2021

Mandátna zmluva

2-47/2021

1 400,00 EUR

Obec Torysa

TERGO s.r.o.

10. 8. 2021

Mandátna zmluva

2-46/2021

1 400,00 EUR

Obec Torysa

TERGO s.r.o.

4. 8. 2021

Dodatok k Zmluve o dielo

2-45-1/2021

30 000,00 EUR

Obec Torysa

IRBIS CORPORATION, s.r.o.

4. 8. 2021

Mandátna zmluva

2-45/2021

4 800,00 EUR

Obec Torysa

Ing. arch. Marek Józef Gryglak-STRIX

2. 8. 2021

Zmluva č. 795/2021/OPR

2-44/2021

1 500,00 EUR

Obec Torysa

Prešovský samopsrávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov

13. 7. 2021

Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu zo 19.08.2005

2-42/2021

Neuvedené

Obec Torysa

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

13. 7. 2021

Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu to dňa 19.08.2005

2-41/2021

Neuvedené

Obec Torysa

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

13. 7. 2021

Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu zo 20.04.2018

2-40/2021

Neuvedené

Obec Torysa

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

13. 7. 2021

Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 20.04.2018

2-39/2021

Neuvedené

Obec Torysa

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

13. 7. 2021

Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 20.04.2018

2-38/2021

Neuvedené

Obec Torysa

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

7. 7. 2021

Zmluva o úvere č. 566/CC/21

2-37/2021

Neuvedené

Obec Torysa

Slovenská sporiteľňa, a.s.

1. 7. 2021

Dohoda č. 21/37/054/186

2-43/2021

Neuvedené

Obec Torysa

ÚPSVaR Prešov

1. 7. 2021

Zmluva o dielo

2-34/2021

15 919,20 EUR

Obec Torysa

CBR s.r.o.

30. 6. 2021

Dodatok č. 2 k Dohode o pristúpení

2-36/2021

Neuvedené

Obec Torysa

Brantner Nova, s.r.o.

30. 6. 2021

Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. Obc2-69/2020

2-35/2021

Neuvedené

Obec Torysa

Brantner Nova, s.r.o.

21. 6. 2021

Zmluva o dielo

2-33/2021

967 173,48 EUR

Obec Torysa

EKO SVIP, s.r.o.

21. 6. 2021

Kúpna zmluva

2-32/2021

1 596,00 EUR

Obec Torysa

Dušan Šašala

15. 6. 2021

Zmluva o dielo

2-31/2021

65 880,86 EUR

Obec Torysa

PB bau, s.r.o.

15. 6. 2021

Zmluva o dielo

2-30/2021

61 805,02 EUR

Obec Torysa

PB bau, s.r.o.

14. 6. 2021

Dodatok č. k Zmluve o poskytnutí NFP

2-29/2021

Neuvedené

Obec Torysa

Ministerstvo životného prostredia SR

11. 6. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

2-28/2021

Neuvedené

Obec Torysa

SIEA

28. 5. 2021

Zmluva o dielo o vykonávaní prác

2-27/2021

21 420,00 EUR Dvadsaťjedentisícštyristodvadsať eur

CBR s.r.o.

Obec Torysa

12. 5. 2021

Zmluva č. 321 0920 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

2-26/2021

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Obec Torysa

Dobrovoĺná požiarna ochrana SR

10. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/53

2-25/2021

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Torysa

30. 4. 2021

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

2-24-1/2021

Neuvedené

Obec Torysa

Anton Šašala

14. 4. 2021

Kúpna zmluva č. 15/2021

2-24/2021

Neuvedené

Obec Torysa

EKOPRIM, s.r.o.

23. 3. 2021

Kúpna zmluva

2-22/2021

3 072,00 EUR

Obec Torysa

Štefan Kocúrek

23. 3. 2021

Nájomná zmluva

2-21/2021

Neuvedené

Obec Torysa

KOMFOS Prešov, s.r.o.

22. 3. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

2-20/2021

Neuvedené

Obec Torysa

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

22. 3. 2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

2-19/2021

Neuvedené

Obec Torysa

Galileo Corporation s.r.o.

16. 3. 2021

Dodatok č. 1

2-18/2021

Neuvedené

Obec Torysa

Jana Miková

15. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

2-16/2021

Neuvedené

Obec Torysa

I.K.V. Projekcia s.r.o.

15. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

2-17/2021

Neuvedené

Obec Torysa

Štatistický úrad SR

1. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

2-15-1/2021

Neuvedené

Obec Torysa

Váhoprojekt, s.r.o.

23. 2. 2021

Zmluva o dielo

2-15/2021

34 560,00 EUR

Obec Torysa

Váhoprojekt, s.r.o.

15. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2-14-1/2021

Neuvedené

Obec Torysa

Hirekon, s.r.o.

10. 2. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2-14/2021

Neuvedené

Obec Torysa

Ambulancia Veľaty, s.r.o.

10. 2. 2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva

2-13/2021

570,00 EUR

Obec Torysa

Ján Klembara

5. 2. 2021

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - MOM

2-12/2021

Neuvedené

Obec Torysa

Ľubovnianska nemocnica, n.o.

4. 2. 2021

Zmluva o dielo č. 01/2021/RB

2-11/2021

2 880,00 EUR

Obec Torysa

RamontBuilding s.r.o.

4. 2. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

2-9/2021

148 160,57 EUR

Obec Torysa

Slovenská inovačná a energetická agentúra

3. 2. 2021

Zmluva o poskytnutí NFP

2-10/2021

80 562,35 EUR

Obec Torysa

Slovenská inovačná a energetická agentúra

28. 1. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, preprave a zhodnotení stavebného odpadu

2-5/2021

Neuvedené

Obec Torysa

CBR s.r.o.

25. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí NFP

2-8/2021

80 558,38 EUR

Obec Torysa

Slovenská inovačná a energetická agentúra

21. 1. 2021

Zmluva o ekologicky nezávadnom zneškodnení infekčného odpadu

2-7/2020

Neuvedené

Obec Torysa

FECUPRAL, spol s r.o.

21. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

2-6/2021

Neuvedené

Obec Torysa

Ľubovnianska nemocnica, n.o.

20. 1. 2021

Nájomná zmluva na pozemok

2-7/1-2021

Neuvedené

Obec Torysa

Reinter, s.r.o.

18. 1. 2021

Dodatok č. 1 k Dohode o pristúpení k Rámcovej dohode

2-4/2021

Neuvedené

Obec Torysa

Brantner Nova, s.r.o.

15. 1. 2021

Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. Obc2-69/2020

2-3/2021

Neuvedené

Obec Torysa

Brantner Nova, s.r.o.

11. 1. 2021

Zmluva o dielo

2-2/2020

2 068,56 EUR

Obec Torysa

Euroleader Consulting, s.r.o.

11. 1. 2021

Zmluva o dielo

2-1/2021

2 068,56 EUR

Obec Torysa

Euroleader Consulting, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Obec Torysa Obec Torysa

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na