Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Kontakt

Toto webové sídlo www.obectorysa.sk spravuje Obec Torysa a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu:

Obec Torysa
Torysa 28

082 76  Torysa

IČO: 00 327 883
DIČ: 202 0732285

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Sabinov
Počet obyvateľov: 1551
Rozloha:  1056 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1265

Starosta:
Ing. Jozef Stedina
email: http://starosta@obectorysa.sk
telefón:  051/452 00 34
mobil: 0908 776 733

Sekretariát:
Mgr. Alžbeta Bodnárová
email:   referent.torysa@gmail.com

             obec.torysa@gmail.com

tel. č:  051 / 459 73 10

 

Ekonomický úsek:

p. Terézia Sabolová

email:  http://ekonom@obectorysa.sk

            sabolova.terezia@gmail.com

            archiv.torysa@gmail.com

tel.č.:  051/452 00 11

 

Kancelária TSP:

Mgr. Mária Pavlíková

Email: tsp.torysa@gmail.com

tel. č. : 051 45 200 17

 

Informácie o napĺňaní webového sídla:
http://starosta@obectorysa.sk

Kompetencie:
Obec  Torysa  je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne          ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec  Torysa je zriadený na Mestskom úrade v  Lipanoch.