Menu
Obec Torysa
obecTorysa
S čím Vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie

Školstvo

OFICIÁLNA stránka ZŠ s MŠ Torysa

Oficiálnu stránku ZŠ a MŠ Torysa nájdete na  http://zstorysa.edupage.sk/

 

História a súčasnost

Základná škola v Toryse vznikla  ešte pred II. svetovou vojnou.

Podľa zápisov v školskej kronike v  roku 1943/1944 školu navštevovalo 190 žiakov. 

Až do roku 1970, kedy sa započalo s výstavbou novej budovy školy, sa žiaci vyučovali v dvoch smenách v starej škole. 

V roku 1971 bola nová základná škola 1.- 4.roč. daná do užívania. Vyučovanie bolo jednosmenné. Od 1.8.2004 sa ZŠ s MŠ zlúčili a prešli na právnu subjektivitu, ktorej zriaďovateľom je   Obecný úrad Torysa

fotofoto

Tel. kontakt MŠ: 051/ 45 97 363
Tel. kontakt ZŠ:  051/45 97 247

 

Materská škola Torysa

Materská škola je trojtriedna. V školskom roku 2020/2021 materskú školu navštevuje 58 detí. Učiteľky so skúsenosťou svojej viacročnej pedagogickej praxe vštepujú deťom základné hodnoty a informácie z nášho ľudského života, starajú sa o ich telesný rozvoj, osobnú spokojnosť a pohodu, rozvíjajú ich reč a to všetko v prostredí im najbližšom, v kolektíve rovesníkov. Učia ich samostatnosti a rozvíjajú ich danosti v základnom edukačnom procese.

     Prijímanie detí do MŠ sa uskutočňuje v období mesiaca Máj.  Ak kapacita MŠ dovoľuje, deti prijímame aj  počas školského roka.

V materskej škole pracuje 6 pedagogických zamestnancov, z toho:

 • 5 učiteľov pre predprimárne vzdelávanie  (MŠ)
 • 1 pedagogický asistent.

Úsek nepedagogických zamestnancov tvoria: 

 • 1 pomocný vychovávateľ,
 • 1 upratovačka.

 

Školská jedáleň

Aktuálny oznam:

Stravníci ŠJ si môžu vyzdvihnúť poštové poukážky na stravu za daný mesiac v kancelárii vedúcej školskej jedálne.

Personálne obsadenie
 

 • Magdaléna Sabolová - vedúca ŠJ
 • Mária Kušnírová          - hlavná  kuchárka
 • Alena Bujňáková         - kuchárka
 • Danka Ištoňová           - pomocník v kuchyni
 • Timea Angelovičová   - pomocník v kuchyni

V zariadeniach školského stravovania podľa zákona 245/2008 Z. z. § 139 až 141 sa zabezpečuje najmä

 • zdravá výživa detí a žiakov v čase ich pobytu v školách alebo v školských zariadeniach,
 • stravovanie detí a žiakov zúčastňujúcich sa na výchovno-vzdelávacích aktivitách alebo športových aktivitách organizovaných v rámci súťaží, olympiád alebo prehliadok,
 • stravovanie detí a žiakov a zamestnancov škôl alebo školských zariadení počas školských prázdnin, ktorí sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacích aktivitách.

2/  Odhlasovanie zo stravy je potrebné uskutočniť deň vopred, alebo denne do 8.00 hod. u  

       vedúcej ŠJ - p. M. Sabolovej na tel. č. 0918 733 919

3/  Strava sa vydáva v čase od  11.15 hod. do 13.15 hod. V čase  pandemickej situácie je

      výdaj uskutočňovaný na základe pokynov riaditeľa školy a epidemiologických opatrení.

4/ Výroba jedál pre dospelých stravníkov a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka

       práce.  Hodnota obeda sa stanovuje na 3,25 €.

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Cintorín

cintorín

Virtuálna prehliadka

virtuálna pprehliadka

Odpady

ODPADY

Obec Torysa Obec Torysa

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na