Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Poslanci OZ

Funkcia meno
Starosta obce: Ing. Jozef Stedina
Zástupca starostu: Mgr. Stanislav Angelovič
Prvý poslanec: Ing. Peter Sabol, PhD.
Poslanci: Matej Križalkovič
  Anna Jaššová
  Jozef Ištoňa
  Ing. Miroslav Ištoňa
  Jozef Berdis
  Stanislav Hudymač
  Bc. Peter Tarasovič, MBA

 

 

Komisia pre verejný poriadok
Predseda Komisie: Mgr. Stanislav Angelovič
Členovia komisie: Matej Križalkovič 
  Ing Miroslav Ištoňa
  Ľubomír Hovančík
                                     Mgr. Alžbeta Bodnárová

 

Komisia pre kultúru, vzdelávanie, mládež a šport
Predseda komisie: Mgr. Peter Tarasovič, MBA
Členovia komisie: Matej Križalkovič 
  Anna Jaššová
  Ing. Miroslav Ištoňa
                   Jozef Berdis
                                 Mgr. Katarína Jaššová

 

Komisia pre výstavbu a územné plánovanie, majetok a financie
Predseda komisie: Ing. Peter Sabol, PhD.
Členovia komisie: Jozef Berdis
  Stanislav Hudymač 
  Jozef Ištoňa

 

 

Komisia pre sociálne otázky,bytové, zdravotníctva a školstva
Predseda komisie: Matej Križalkovič
  Ing. Miroslav Ištoňa 
  Anna Jaššová
  Stanislav Hudymač 
  Mgr. Katarína Jaššová
   

 

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu
Predseda komisie: Jozef Ištoňa 
Členovia komisie: Mgr. Stanislav Angelovič
  Matej Križalkovič
  Stanislav Hudymač 

 

 

Rada školy pri ZŠ s MŠ Torysa
Členovia rady: Mgr. Stanislav Angelovič
  Ing. Miroslav Ištoňa
  Ing. Peter Sabol, PhD. 
  Matej Križalkovič

 

 

Obecná rada obce Torysa
Poslanci: Mgr. Stanislav Angelovič
  Matej Križalkovič
  Jozef Berdia