Menu
Obec Torysa
obecTorysa
S čím Vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie

Poslanci OZ

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Toto rozhoduje o základných otázkach života obce najmä:

  • určuje zásady hospodárenia  a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý užíva,
  • schvaľuje rozpočet a programový rozpočet obce a kontroluje jeho čerpanie,
  • schvaľuje záverečný účet obce,
  • schvaľuje územný plán obce,volí a odvoláva hlavného kontrolóra obce,
  • schvaľuje štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
  • schvaľuje plat starostu obce podľa osobitného zákona,
  • schvaľuje a vydáva všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré však nesmú odporovať ústave ani zákonom,
  • zakladá, zriaďuje a kontroluje obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie.

Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadnutia zvoláva a vedie starosta obce. Urobí tak aj v prípade, ak o to požiada aspoň 1/3 poslancov obecného zastupiteľstva.

 

Poslanci Obecného Zastupiteľstva obce Torysa

 

p

Ing. Peter Sabol, PhD.

Osobné údaje:
Rodinný stav:                 ženatý
Adresa:                            Torysa č. 404

Pracovné zaradenie:  Riaditeľ Centra výskumu a inovácií                                                                   v stavebníctve, Košice

 

 

Mgr. Stanislav Angelovič, zástupca starostus

Osobné údaje:                                                                      
Rodinný stav:                  ženatý
Adresa:                             Torysa č. 47

Pracovné zaradenie:   výsluhový dôchodca

 

 

 

Jozef Ištoňaj

Osobné údaje:
Rodinný stav:                 ženatý
Adresa:                            Torysa č. 376

Pracovné zaradenia:   SZČO

 

 

 

Ing. Jozef Angelovičj

Osobné údaje:
Rodinný stav:                  slobodný
Adresa:                             Torysa č. 326

Pracovné zaradenie:   IKT administrátor

 

 

 

Ing. Miroslav Ištoňam

Osobné údaje:
Rodinný stav:                  ženatý
Adresa:                             Torysa č. 403

Pracovné zaradenie:   IT technik

 

 

 

 

Peter Ištoňap

Osobné údaje:
Rodinný stav:                  ženatý
Adresa:                            Torysa č.  225

Pracovné zaradenie:   vodič v nákladnej doprave

 

 

 

Jozef Berdisj

Osobné údaje:
Rodinný stav:                    ženatý
Adresa:                              Torysa č. 135

 

Pracovné zaradenie:    EKO SVIP s.r.o. - stavebné a murárske práce

 

 

Mgr. Peter Tarasovičp

Osobné údaje:
Rodinný stav:                    slobodný
Adresa:                              Torysa 71

Pracovné zaradenie:    medicínsky reprezentant

 

 

 

Pavol Ištoňap

Osobné údaje:
Rodinný stav:                   ženatý
Adresa:                              Torysa č. 423

Pracovné zaradenie:    štátny zamestnanec MV SR

 

 

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Cintorín

cintorín

Virtuálna prehliadka

virtuálna pprehliadka

Odpady

ODPADY

Obec Torysa Obec Torysa

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na