Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Starosta obce Torysa

 

Starosta obce:        Ing. Jozef Stedinastarosta

kontakt:                  0908 776 733 / 051 45 20 034

e-mail:                    starosta@obectorysa.sk

vek:                         45 r.

Adresa:                   Torysa č. 357

rodinný stav:           ženatý

 

Vzdelanie:

1988-1992            Stredná odborná automobilová

                              škola v Nitre, Odbor: kolesová

                              a pásová technika;

1996-2001            Vojenská akadémia ( inžinierske

                              štúdium) Odbor: Konštrukcia

                              kolesovej, pásovej techniky a strojových zariadení;

2003-2006            absolvovanie vyššieho inžinierskeho štúdia na Ústave súdneho

                              inžinierstva v Žiline, Odbor: doprava cestná (znalec v odbore doprava

                              cestná);

2007                      absolvovanie kurzu verejného obstarávania s oprávnením vykonávať

                              verejné súťaže;

2009-2011            externé štúdium na fakulte výrobných technológií v Prešove, technickej

                              univerzity Košice, doplnkového pedagogického štúdia, odbor didaktika

                              pepedagogika inžinierstva;

 

Pracovné skúsenosti:          

1992-2010            Zamestnanec OS SR s pôsobením v rôznych technických funkciách.

                              Vykonávanie riadiacej funkcie v oblasti riadenia prevádzky opráv

                              motorových vozidiel a štátneho odborného technického dozoru ako aj

                              riadiacich funkciách v oblasti logistiky (MO SR);

2011-doposiaľ       starosta obce Torysa;

 

Osobnostné znalosti a zručnosti:

jazykové znalosti:  Anglický jazyk - pasívne (  v r. 2009 absolvovaný  6 mesačný intenzívny

                              8,5 hodinový/ denne  kurz angličtiny);

počítačové zručnosti: MS Office - MS Word, MS Excel, MS Windows XP - aktívne

vodičské oprávnenie: držiteľ vodičského preukazu pre všetky typy vozidiel počnúc hromadnou

                              prepravou. Oprávnenie  na obsluhu vysokozdvižných vozíkov (všetkých

                              typov) a oprávnenie na ovládanie kolesových ako aj zdvíhacích strojových

                              zariadení.