Menu
Obec Torysa
obecTorysa
S čím Vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 12. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

2-81/2018

4 500,00 EUR Štyritisícpäťsto eur

Obec Torysa

Amaterské športové združenie Sokol Torysa

29. 12. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

2-84/2017

600,00 EUR Šesťsto eur

Obec Torysa

Klub dôchodcov Torysa

29. 12. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

2-83/2017

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Obec Torysa

Stolnotenisový klub Torysa

29. 12. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

2-80/2017

1 350,00 EUR Tisíctristopäťdesiat eur

Obec Torysa

Dobrovoľný hasičský zbor Torysa

29. 12. 2017

Zmnluva o poskytnutí dotácie

2-82/2017

300,00 EUR Tristo eur

Obec Torysa

Klub chovateľov poštových holubov

29. 12. 2017

Príloha č. 1 k Zmluve VSN0703201531

2-86/2017

Neuvedené

Obec Torysa

ENVI-PAK, a.s.

27. 12. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti MV SR, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity

2-85/2017

7 000,00 EUR Sedemtisíc eur

Obec Torysa

Ministerstvo vnútra SR

22. 12. 2017

Kúpna zmluva č. 02/2017o prevode nehnuteľnosti

2-78/2017

163 000,00 EUR Stošesťdesiattritisíc eur

Obec Torysa

INVESTA BM s.r.o.

18. 12. 2017

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

2-79/2017

150,00 EUR Stopäťdesiat eur

Obec Torysa

Brantner Nova, s.r.o.

18. 12. 2017

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva

2-76/2017

795,35 EUR Sedemstodeväťdesiatpäť eur 35/100

Obec Torysa

Podieloví spoluvlatníci pozemku KN C 293/20 a KN C 293/208

15. 12. 2017

Zmluva č. 280/2017/OO o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017

2-77/2017

10 000,00 EUR Desaťtisíc eur

Obec Torysa

Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Prešov

11. 12. 2017

Zmluva o postúpení práv a povinností investora č. 1288/142/2017/IÚ na časti stavby: "Torysa - rozšírenie vodovodu a kanalizácie"

2-75/2017

Neuvedené

Obec Torysa

VVS, a.s.

4. 12. 2017

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Torysa

2-74/2017

10 000,00 EUR Desaťtisíc eur

Obec Torysa

Slovenský futbalový zväz

29. 11. 2017

Zmluva o poskytnutí NFP

2-72/2017

135 191,87 EUR

Obec Torysa

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

20. 11. 2017

Nájomná zmluva

2-73/2017

1,05 EUR Jedno euro 5/100 za 1 m2

Obec Torysa

EKO SVIP, s.r.o.

20. 11. 2017

Kúpna zmluva č. 1421/3030/2017

2-71/2017

29,70 EUR Dvadsaťdeväť eur 70/100

Obec Torysa

Východoslovenská distribučná, a.s.s

8. 11. 2017

Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii

2-69/2017

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

Obec Torysa

EKO SVIP, s.r.o.

1. 11. 2017

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému Eltma

2-70/2017

Neuvedené

Obec Torysa

ELT Management Company Slovakia s.r.o.

23. 10. 2017

Zmluva o dielo

2-68/2017

176 395,66 EUR

Obec Torysa

RIMI-Security Bardejov s.r.o.

16. 10. 2017

Zmluva o dielo

2-67/2017

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Obec Torysa

RamontBuilding s.r.o.

16. 10. 2017

Kúpna zmluva s dohodou o zriadení predkupného práva k nehnuteľnosti

2-66/2017

4 300,00 EUR Štyritisíctristo eur

Obec Torysa

Ján Sontág

1. 10. 2017

Dohoda o skončení nájmu

2-001/66/2017

Neuvedené

Obec Torysa

Jozef Revický

11. 9. 2017

Dodatok č. 2 k Zámennej zmluve č. 1950/1023/2016/ÚP

2-65/2017

8 205,36 EUR

Obec Torysa

VVS, a.s.

6. 9. 2017

Poistná zmluva - Rekultivácia skládky

2/65-1

667,58 EUR

Obec Torysa

Komunálna poisťovňa, a.s.

31. 8. 2017

Nájomná zmluva č. 18/2017/DVT

2-64/2017

1,00 EUR Jedno euro ročne

Obec Torysa

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 92
Obec Torysa Obec Torysa

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na