Menu
Obec Torysa
obecTorysa
S čím Vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
7. 1. 2020

Zmluve o zbere, preprave a zhodnotení stavebného odpadu

2-1/2020

Neuvedené

Obec Torysa

CBR s.r.o.

15. 1. 2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2-2/2020

Neuvedené

Obec Torysa

Hirekon, s.r.o.

28. 1. 2020

Zmluva o spolupráci

2-3/2020

Neuvedené

Obec Torysa

IA MPSVR SR

28. 1. 2020

Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode č. Obc2-23/2016 o poskytnutí služieb

2-6/2020

Neuvedené

Obec Torysa

Brantner Nova, s.r.o.

28. 1. 2020

Dodatok č. 3 k Dohode o pristúpení k Rámcovej dohode č. Obc2-23/2016

2-7/2020

Neuvedené

Obec Torysa

Brantner Nova, s.r.o.

29. 1. 2020

Kúpno-predajná zmluva

2-8/2020

2 000,00 EUR

Obec Torysa

Jozef Jendrašík

31. 1. 2020

Zmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC411-2018-41/X160

2-5/2020

Neuvedené

Obec Torysa

Slovenská inovačná a energetická agentúra

31. 1. 2020

Zmluva o poskyznutí NFP číslo: KŽP-PO4-SC411-2018-41/X161

2-4/2020

Neuvedené

Obec Torysa

Slovenská inovačná a energetická agentúra

3. 2. 2020

Zmluva o dielo č. 01/2020/RB

2-9/2020

Neuvedené

Obec Torysa

RamontBuilding s.r.o.

3. 2. 2020

Zmluva o dielo č. 01/2020/ELCO

2-10/2020

Neuvedené

Obec Torysa

Euroleader Consulting, s.r.o.

12. 2. 2020

Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 42/2014

2-11/2020

Neuvedené

Obec Torysa

Gen Wood s.r.o.

13. 2. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

2-12/2020

Neuvedené

Obec Torysa

Slovenská inovačná a energetická agentúra

14. 2. 2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

2-13/2020

Neuvedené

Obec Torysa

Slovak telecom, a.s.

18. 2. 2020

Dohoda č. 20/37/101/12

2-14/2020

Neuvedené

Obec Torysa

ÚPSVaR Prešov

21. 2. 2020

Kúpna zmluva č. 2-15/2020

2-15/2020

702 251,10 EUR

Obec Torysa

EKO SVIP, s.r.o.

21. 2. 2020

Kúpna zmluva č. 2-16/2020

2-16/2020

64 730,00 EUR

Obec Torysa

EKO SVIP, s.r.o.

21. 2. 2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2.16/2020

2-19/2020

1,20 EUR

Obec Torysa

EKO SVIP, s.r.o.

26. 2. 2020

Zmluva o združení právnických osôb

2-17/2020

Neuvedené

Obec Torysa

Obec Torysa

28. 2. 2020

Darovacia zmluva

2-18/2020

Neuvedené

Obec Torysa

Pozemkové spoločenstvo RYBNÍKY Torysa

16. 3. 2020

Zmluva č. 320 0382

2-20/2020

3 000,00 EUR

Obec Torysa

Dobrovoĺná požiarna ochrana SR

30. 3. 2020

Príloha č. 1 Zmluvy o Elektronickej službe Business24

2-22/2020

Neuvedené

Obec Torysa

Slovenská sporiteľňa, a.s.

31. 3. 2020

Dodatok č. 4 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb

2-21/2020

Neuvedené

Obec Torysa

Brantner Nova, s.r.o.

13. 5. 2020

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva

2-24/2020

331,88 EUR Tristotridsaťjeden eur 88/100

Obec Torysa

Margita Girašková, Mgr. Katarína Pacindová, Mgr. Marta Mertová

15. 5. 2020

Zmluva o dielo

2-24-1-/2020

Neuvedené

Obec Torysa

ZŠ s MŠ Torysa

18. 5. 2020

Zmluva o dielo č. 25/2020

2-25/2020

151 163,20 EUR

Obec Torysa

SMART ENERGO s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 93
Obec Torysa Obec Torysa

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na