Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Kontakt

Toto webové sídlo www.obectorysa.sk spravuje Obec Torysa a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu:

Obec Torysa
Obecný úrad v Toryse
Torysa č. 28
082 76 Torysa

IČO: 00 327 883
DIČ: 202 0732285

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Sabinov
Počet obyvateľov: 1531
Rozloha:  1056 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1265

Starosta:
Ing. Jozef Stedina
email: ou.torysa@stonline.sk 
telefón:  051/452 00 34
mobil: 0908 776 733

Sekretariát:
Mgr. Alžbeta Bodnárová
email: referent.torysa@gmail.com

             obec.torysa@gmail.com

Ekonomický úsek:

p. Terézia Sabolová

email: sekretariat.torysa@mail.t-com.sk , sabolova.terezia@gmail.com

            archiv.torysa@gmail.com

Kancelária TSP:

Mgr. Katarína Jaššová

Email: tsp.torysa@gmail.com

Informácie o napĺňaní webového sídla:
ou.torysa@stonline.sk 

Tel.:
Sekretariát: 00421 51 / 459 73 10
Ekonomický úsek: 051/452 00 11
Kancelária TSP: 051/452 00 17

Kompetencie:
Obec  Torysa  je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec  Torysa je zriadený na Mestskom úrade v  Lipanoch.