Menu
Obec Torysa
obecTorysa
S čím Vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie

 

 

Projekty

Projekt: MOaPS v obci Torysa

Plagát

 

Projekt:  ZBERNÝ DVOR  V  OBCI  TORYSA

ZD

 

 

Projekt: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci TorysaPlagát

 

Projekt: Kučmanovský potok - protipovodňová ochrana intravilánu obce Torysa

Plagát

Projekt: Národný projekt "Cesta na trh práce" - Opatrenie č.2

 1. Dátum začatia realizácie hlavných aktivít projektu:         01.12.2022
 2. Dátum ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu:   30.04.2023
 3. Cieľ  a prínos projektu : pomoc seniorom v obci v ich dománosti, rodinnom prostredí, a to: donáška obedov do domácností, pomocné práce v domácnosti....

 

Projekt: Národný projekt "PRAX PRE MLADÝCH" 

 1. Dátum začatia realizácie hlavných aktivít projektu:         01.11.2022
 2. Dátum ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu:   30.04.2023

Projekt: Národný projekt "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov" - Opatrenie č. 2

 1. Dátum začatia realizácie hlavných aktivít projektu:         01.01.2023
 2. Dátum ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu:   31.05 .2023
 3. Cieľ  a prínos projektu : pomocné práce v rámci technickej správy budov a areálov obce, pomocné práce pri vykonávaní údržby budovy obecného úradu a areálu obecného úradu a budov vo vlastníctve obce, údržba priestorov cintorína, verejných priestranstiev v obci...

plagát

 

Projekt:  Torysa - IBV - Rovinky a Záhrady - I. etapa

Info

Projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Torysa inštaláciou tepelného čerpadla

Kultúrny dom

Projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Torysa inštaláciou tepelného čerpadla

Obecný úrad

Projekt: "Vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému v obci Torysa - III. etapa"

ZMLUVA č. 290/2019/OO o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

Výška dotácie: 5 000 Eur

Podiel vlastných zdrojov: 20,00 %, t. j. 1 250 Eur

Cieľ projektu:

 • zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti v obci vo vzťahu k cieľovým skupinám, ako aj k majetku na území obce
 • posilniť dozor nad verejným poriadkom a dopravnou situáciou v obci
 • zabezpečiť budovu obecného úradu, kde bude vytvorené monitorovacie pracovisko pre kamerový systém
 • v monitorovacích lokalitách zabezpečiť nepretržitý dozor nad verejným poriadkom a dopravnou situáciou v širokom zábere verejného priestranstva, čo nie je možné zabezpečiť fyzickou prítomnosťou príslušníkov polície

Projekt je zameraný na elimináciu páchania priestupkov, prípadne trestných činov nepretržitým monitorovaním vybraných lokalít obce Torysa prostredníctvom kamerového systému.

Prínos projektu:

 • preventívne pôsobenie na príčiny a podmienky výskytu kriminality a iných sociálno-patologických javov
 • odhaľovanie priestupkov a trestných činov, ako aj podporný prostriedok pri ich          objasňovaní
 • operatívne vysielanie hliadok na miesta porušenia právnych noriem
 • operatívne vyrozumenie príslušných orgánov, ako aj včasné zásahy, asistencie a pomoc obyvateľom na miestach výskytu mimoriadnych udalostí (napr. dopravné nehody, požiare, povodne a iné živelné udalosti)
 • ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov, ako aj návštevníkov obce
 • ochrana majetku obecných a štátnych inštitúcií, podnikateľských investícií a pod.
 • včasné varovanie a vyrozumenie obyvateľstva v mimoriadnych situáciách

Logo MV.jpg"Projekt bol finančne podporený Radou vlády 

Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality".

 

 

Logo
Logo

 

 

            

 

 

 

Projekt: Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla MŠ v Toryse  s využitím aerotermálnej energie

Informácia

Projekt: Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ v Toryse s využitím aerotermálnej energie

Tepelné čerpadlá v ZŠ

Projekt: Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Torysa

oznam

 

Projekt: Torysa - IBV Rovinky a Záhrady - I. etapaIBV Rovinky a Záhrady

 

 

 

 

 

Projekt: "Podpora prístupu k pitnej vode v rómskej osade obce Torysa"

logo

 1. Dátum začatia realizácie hlavných aktivít projektu:         05/2018
 2. Dátum ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu:    08/2018
 3. Celková výška oprávnených výdavkov :                               10 711,45 EUR
 4. Typ projektu:    Dopytovo-orientovaný projekt 
 5. Cieľ  a prínos projektu:

Cieľom je zlepšiť technickú vybavenosť obce Torysa pre obyteľov MRK, a to zvýšiť počet marginalizovaných rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania prostredníctvom napojenia na existujúci vodovod, vybudovaním vodovodného potrubia v dĺžke 35 m a osadením výdajného stojana na vodu s ohrevom.

Cieľovou skupinou sú predovšetkým obyvatelia marginalizovanej rómskej komunity, ktorí obývajú rómske osídlenie na okraji obce, kde sa nachádzajú nelegálne chatrče i murované obydlia bez prístupu k pitnej vode (s výnimkou Strediska osobnej hygieny prístupného vo vymedzených hodinách).

Zabezpečením prístupu k pitnej vode získajú obytelia MRK podmienky pre zvyšovanie svojej sociálnej situácie, a to v prvom rade tým, že sa zvýši kvalita ich bývania a vedenia domácnosti. Prístup k vode je predpokladom pre zabezpečenie osobnej hygieny, ktorá je dôležitým faktorom pri integrácii všetkých vekových skupín MRK do spoločnsoti.

Prínosom je aj predchádzanie rizika zdravotných problémov, t.j. predchádzanie rizikám, ktoré užívaním nekvalitnej vody spôsobujú problémy s trávením, kožné, infekčné a ďalšie zdravotné problémy.

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."

    www.ludskezdroje.sk             www.minv.sk       

 

plagat loga

 

 

Projekt:  "Rekonštrukcia priestorov, aerálu a zvýšenie  kapacity MŠ v obci Torysa"

 1. Dátum začatia realizácie hlavných aktivít projektu:         05/2018
 2. Dátum ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu:   10/2018
 3. Celkové náklady :                                                                      135 359,57 EUR
 4. Druh projektu:      Dopytovo orientovaný projekt

info

Projekt: „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)“ 

Projekt       

             

 

Obec

Kontakt

Obec Torysa
Torysa 28
082 76 Torysa

Ing. Jozef Stedina - starosta obce

Sekretariát:  051 / 459 73 10

www.obectorysa.sk

starosta@obectorysa.sk

IČO: 00 327883

DIČ: 202 0732285
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 8425572/0200

IBAN: SK91 0200 0000 0000 0842 5572

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Cintorín

cintorín

Virtuálna prehliadka

virtuálna pprehliadka

Odpady

ODPADY

Obec Torysa Obec Torysa

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na